Po wybraniu zakładki „Licencje” pokazuje się lista pakietów, które klient zakupił.

 

 

 

Na każdym z pakietów znajduje się informacja o:

  • Dacie początku i końca abonamentu (może być pokazana w różnych kolorach w zależności od aktualnego statusu abonamentu – aktywna, oczekująca, zakończona z warunkowym dostępem (wznowieniowa) do produktu lub zakończona bez dostępu do produktu (nieaktywna oraz zablokowana))
  • numerze zlecenia z zamówienia
  • pozycji ze zlecenia
  • statusie
  • rodzaju licencji (TYP)
  • ilości dostępów do pakietu – pierwsza liczba pokazuje ilość przypisanych adresów mailowych / druga liczba pokazuje ilość wykupionych dostępów