Z jakim stanem prawnym dodawany jest dokument do aktówki?

 

 

Domyślnie z bieżącym, chyba że użytkownik zmieni datę oceny obowiązywania lub wybierze inną wersję czasową. Wówczas do dokumentu na liście wynikowej dodawana jest fraza mówiąca o tym, w jakim czasie wybrana wersja obowiązuje (tylko dla aktów prawnych). Przykład: dodając Kodeks Pracy do Aktówki zawsze będzie on w prezentowany tam w wersji obowiązującej. Jeżeli zostanie zmieniona data oceny obowiązywanie albo wybierzemy inną wersję czasową Kodeksu Pracy i dodamy ją do Aktówki to zostanie przy akcie wyświetlony odpowiedni komunikat, a w Aktówce odłoży się dokładnie ta wersja, która była wyświetlana (będzie „zamrożona”).