Zarządzanie listą użytkowników danego pakietu

 

Po kliknięciu na wybrany pakiet administrator zobaczy listę użytkowników.

  • Administrator może sprawdzić czy użytkownik jest zalogowany do danej licencji. Adresy mailowe takich osób znajdują się na początku listy i oznaczone są na zielono.
  • Administrator ma możliwość po zaznaczeniu użytkownika/użytkowników usunąć ich z tej licencji.
  • Administrator ma możliwość dodania do tej licencji kolejnych użytkowników za pomocą przycisku „Dodaj do licencji”.
  • Administrator może chwilowo „wyrzucić” wybranego użytkownika klikając na ikonę „opcje”  przy wybranym użytkowniku, a następnie na „Zamknij sesję”