Drzewo katalogów

Początkowo w Aktówce istnieje jedynie katalog Moje dokumenty. Użytkownik może tworzyć nowe katalogi nadając im dowolne nazwy. W tym celu należy skorzystać z ikony i wybrać pozycję Nowy katalog.

Przy nazwie katalogu, w nawiasie, wskazano ilość elementów (katalogów, notatek, linków, plików), które się w nim znajdują.

Aby wyświetlić zawartość katalogu w Aktówce, należy kliknąć jego ikonę na drzewie. Ikona  oznacza, że w danym katalogu istnieją katalogi niższego rzędu. Aby wrócić do poprzedniego folderu, należy kliknąć ikonę a następnie nazwę interesującego nas katalogu.


Lista elementów

W centralnej części okna znajduje się lista katalogów i elementów dodanych do Aktówki. Domyślnie pozycje na liście prezentowane są w kolejności alfabetycznej.

Listę można sortować alfabetycznie, według daty dodania dokumentu lub ustawić własą kolejność. Do sortowania służy rozwijane menu w prawej części okna.

W górnej części okna wskazano katalog, w którym aktualnie pracuje Użytkownik.


Dodawanie elementów do Aktówki

Ikona rozwija menu, za pomocą którego można dodać do aktówki nowe elementy: katalogi, notatki, linki i pliki:

  • Dodaj katalog – wpisz nazwę katalogu i kliknij Utwórz. Nowy katalog zostanie dodany do Aktówki.
  • Dodaj link – do Aktówki można dodawać  linki (odnośniki do stron internetowych). W polu Nazwa wpisz nazwę, pod jaką będzie wyświetlany link, a w polu adres podaj jego adres. Link zostanie zapisany w bieżącym katalogu Aktówki.
  • Dodaj notatkę – opcja pozwala utworzyć notatkę w prostym oknie edytora tekstu. Po wpisaniu tytułu, treści i kliknięciu Zapisz notatkę, w bieżącym katalogu w Aktówce odłoży się notatka.
  • Dodaj plik – wskaż plik dostępny na urządzeniu, z którego korzystaaz. Jego kopia zostanie umieszczona w bieżącym katalogu Aktówki.
    • UWAGA: Funkcja ta jest dostępna po wykupieniu usługi LEX Cloud.

Metoda „przeciągnij i upuść”

Innym sposobem na przeniesienie do aktówki wybranej pozycji z listy dokumentów bądź z panelu na pulpicie  jest przeciągnięcie jej na pole z ikoną  – wysuwane z prawego marginesu ekranu.

W tym celu należy nakierować na pozycję kursorem, a potem wcisnąć i przytrzymać lewy klawisz myszy. Trzymając cały czas wciśnięty klawisz należy przeciągnąć pozycję z listy do pola, które automatycznie wysunie się z prawej strony okna (tzw. metoda „przeciągnij – upuść”). Dokument zostanie dodany do jednego z widocznych katalogów. Na szczycie listy widoczny jest Katalog domyślny, a poniżej niego lista trzech ostatnio używanych katalogów w Aktówce.

 


Zarządzanie kolejnością dokumentów w Aktówce

Kolejnością dokumentów w Aktówce można dowolnie zarządzać (np. ustawić najważniejsze orzeczenia na szczycie listy). W tym celu należy wybrać z menu Sortuj opcję Własne, a następnie przeciągnąć dokument na żądane miejsce (wyświetli się przerywana ramka). W ten sam sposób można ustawiać kolejność folderów, która zostanie zapamiętana w Aktówce. Kolejność ta będzie widoczna bez względu na urządzenie i przeglądarkę, z której korzysta Użytkownik.


Edycja elementów w Aktówce

Katalogi, notatki i linki dodane do Aktówki można edytować. W tym celu należy zaznaczyć właściwy element na liście plików i kliknąć opcję .


Eksport elementów z Aktówki

Poszczególne pliki i dokumenty zgromadzone w Aktówce można wyeksportować w postaci wydruku bądź wysłać mailem. W tym celu należy zaznaczyć wybrane elementy i kliknąć ikonę . W nowym oknie można następnie ustawić szczegóły wydruku bądź wysyłki mailem. 


Zapisane listy wynikowe

W folderze Zapisane listy wynikowe są zgrupowane listy, niezależnie od miejsca ich zapisania podczas pracy z programem. Kliknięcie tytułu listy spowoduje jej wyświetlenie.

Zapisane listy wynikowe są automatycznie aktualizowane. Jeżeli w programie pojawi się nowy dokument spełniający kryteria zachowanej listy, wówczas lista zostanie oznaczona symbolem * oraz zaktualizowana o ten nowy dokument. Dodatkowo, wskazana będzie liczba nowych pozycji na liście. Aby wyświetlić nowe dokumenty, należy kliknąć odnośnik Zobacz nowe dokumenty. Lista zostanie posortowana w ten sposób, że najnowsze elementy znajdą się na jej szczycie.


Kosz

Kosz to specjalny katalog, w którym znajdują się elementy usunięte z Aktówki. Dzięki dostępnym opcjom możesz trwale usunąć dokumenty z Aktówki, bądź też przywrócić je do katalogów, w których znajdowały się uprzednio. Wybrane dokumenty z Aktówki można przenosić do Kosza zaznaczając je na liście i wybierając z górnego menu .


Ustawienia

Opcja służy do zmiany nazwy katalogów bądź ustawienia katalogu domyślnego.