Akty prawne – adnotacje o wyrokach TK

Jeżeli „przeniesienie” na treść aktu rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego stosowania przepisów nie jest wprost możliwe, to informacja o treści wyroku – poza standardem w postaci przypisu i listy wersji – znajduje się w prawej części ekranu, w formie Adnotacji. Fragment aktu objęty wyrokiem jest podświetlony na pomarańczowo. Pełna treść rozstrzygnięcia dostępna jest po kliknięciu „Zobacz więcej”.

Włączenie funkcji

Jeżeli Użytkownik nie chce, by informacje były prezentowane, powinien przejść do Ustawień globalnych programu i odznaczyć tam pole „pokazuj adnotacje dotyczące wyroków TK”.

Wyroki tzw. zakresowe

Adnotacje stosowane są dla wyroków zakresowych TK, określających okoliczności, w jakich stosowanie przepisu jest niezgodne z Konstytucją, bez ingerencji w jego brzmienie, np. art. 12 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wyroki nieopublikowane

Dla wyroków TK nieopublikowanych prezentowana jest informacja: „Nieogłoszony wyrok TK”, umieszczona przy statusie aktu prawnego. Oznacza to, że akt był rozpatrywany przez Trybunał Konstytucyjny, ale wyrok w tej sprawie nie został ogłoszony we właściwym miejscu publikacji.

Szczegółowe informacje na ten temat wyświetlane są na prawym marginesie tekstu aktu prawnego.  Można się z nimi zapoznać po wskazaniu kursorem informacji wyświetlanej w polu Adnotacje i kliknięciu w odnośnik „Zobacz więcej”.