Funkcja  wyświetla takie kategorie dokumentów w programie, które są powiązane z otwartym aktem prawnym. Kliknięcie na którąkolwiek z kategorii spowoduje przejście do listy dokumentów.

Dla aktów na szczególną uwagę zasługuje pole Akty prawne, gdzie prezentowane są wszystkie możliwe relacje, w które akt wchodzi z innymi aktami prawnymi (w charakterze czynnym lub biernym):

 • Akty zmieniające lub Akty zmieniane – zmiana, sprostowanie błędów, zmiana pośrednia, zmiana przeniesiona lub uzupełnienie
 • Akty uchylane lub Akty uchylające – uchylenie wyraźne, pośrednie lub generalne
 • Akty wykonywane lub Akty wykonawcze – akt wykonujący (czyli wykonawczy) lub wykonywany
 • Akty wprowadzane lub Akty wprowadzające
 • Akty interpretujące lub Akty interpretowane
 • Akty implementowane lub Akty implementujące
 • Akty zastępujące lub Akty zastępowane.

 

Relacja Akty implementowane dotyczy aktów prawa powszechnego, resortowego i miejscowego (a także projektów) implementujących akty prawa europejskiego. Relacja implementowany przez dotyczy odpowiednio – implementowanych aktów prawa europejskiego.

Relacja „zastąpienie” posiada stronę:

 • czynną Zastępuje – dla aktu będącego następcą prawnym; relacja wskazuje na akt, który w danym przedmiocie regulacji obowiązywał poprzednio, a utracił moc obowiązującą na skutek uchylenia pośredniego lub wejścia w życie regulacji zawartej w nowym akcie, przy jednoczesnym braku relacji uchylenia wyraźnego z jego stron
 • bierną Zastępowany przez – dla aktu, który utracił moc obowiązującą na skutek uchylenia pośredniego lub na skutek wejścia w życie regulacji zawartej w nowym akcie i jednoczesnym braku relacji uchylenia wyraźnego; relacja wskazuje na akt będący w danym przedmiocie regulacji następcą prawnym aktu nieobowiązującego.
  UWAGA: Relacja ta występuje tylko pomiędzy aktami o randze podustawowej..

W programie kolejne teksty jednolite danego aktu prawnego stanowią jeden obiekt i jako taki są prezentowane. Dostęp do poprzednich tekstów jednolitych danego aktu możliwy jest z listy wersji dokumentu.

Słowa kluczowe

Funkcja Słowa kluczowe  pozwala na wyświetlenie listy dokumentów najbardziej pasujących merytorycznie do danego słowa kluczowego. Listę słów kluczowych można przewijać podobnie jak treść aktu prawnego. Słowa kluczowe prezentowane są w kolejności alfabetycznej.