Funkcja Dokumenty powiązane  wyświetla takie kategorie dokumentów w programie, które są powiązane z otwartym aktem prawnym. Kliknięcie na którąkolwiek z kategorii spowoduje przejście do listy dokumentów.

W przypadku aktów na szczególną uwagę zasługuje pole Akty prawne, gdzie prezentowane są wszystkie możliwe relacje, w które akt wchodzi z innymi aktami prawnymi (w charakterze czynnym lub biernym):

 • Akty zmieniające lub Akty zmieniane – zmiana, sprostowanie błędów, zmiana pośrednia, zmiana przeniesiona lub uzupełnienie
 • Akty uchylane lub Akty uchylające – uchylenie wyraźne, pośrednie lub generalne
 • Akty wykonywane lub Akty wykonawcze – akt wykonujący (czyli wykonawczy) lub wykonywany
 • Akty wprowadzane lub Akty wprowadzające
 • Akty interpretujące lub Akty interpretowane
 • Akty implementowane lub Akty implementujące
 • Akty zastępujące lub Akty zastępowane.

 

Relacja Akty implementowane dotyczy aktów prawa powszechnego, resortowego i miejscowego (a także projektów) implementujących akty prawa europejskiego. Relacja implementowany przez dotyczy odpowiednio – implementowanych aktów prawa europejskiego.

Relacja „zastąpienie” posiada stronę:

 • czynną Zastępuje – dla aktu będącego następcą prawnym; relacja wskazuje na akt, który w danym przedmiocie regulacji obowiązywał poprzednio, a utracił moc obowiązującą na skutek uchylenia pośredniego lub wejścia w życie regulacji zawartej w nowym akcie, przy jednoczesnym braku relacji uchylenia wyraźnego z jego stron
 • bierną Zastępowany przez – dla aktu, który utracił moc obowiązującą na skutek uchylenia pośredniego lub na skutek wejścia w życie regulacji zawartej w nowym akcie i jednoczesnym braku relacji uchylenia wyraźnego; relacja wskazuje na akt będący w danym przedmiocie regulacji następcą prawnym aktu nieobowiązującego.
  Uwaga! Relacja ta występuje tylko pomiędzy aktami o randze podustawowej.

W programie kolejne teksty jednolite danego aktu prawnego stanowią jeden obiekt i jako taki są prezentowane. Dostęp do poprzednich tekstów jednolitych danego aktu możliwy jest z listy wersji dokumentu.

Słowa kluczowe

Funkcja Słowa kluczowe  pozwala na wyświetlenie listy słów kluczowych, z którymi powiązany jest otwarty akt. Kliknięcie słowa kluczowego spowoduje wyświetlenie listy dokumentów powiązanych ze wskazanym zagadnieniem. Słowa kluczowe wyświetlają się w kolejności alfabetycznej.