Funkcja Dokumenty powiązane  wyświetla kategorie dokumentów w programie, które powiązane są z danym aktem prawnym. Kliknięcie na którąkolwiek z kategorii spowoduje przejście do listy dokumentów.

Dla aktów na szczególną uwagę zasługuje pole Akty prawne, gdzie prezentowane są wszystkie możliwe relacje, w które akt wchodzi z innymi aktami prawnymi (w charakterze czynnym lub biernym):

 • Akty zmieniające lub Akty zmieniane – zmiana, sprostowanie błędów, zmiana pośrednia, zmiana przeniesiona lub uzupełnienie;
 • Akty uchylane lub Akty uchylające – uchylenie wyraźne, pośrednie lub generalne;
 • Akty wykonywane lub Akty wykonawcze – akt wykonujący (czyli wykonawczy) lub wykonywany;
 • Akty wprowadzane lub Akty wprowadzające;
 • Akty interpretujące lub Akty interpretowane;
 • Akty implementowane lub Akty implementujące;
 • Akty zastępujące lub Akty zastępowane.

 

Relacja „Akty implementowane” dotyczy aktów prawa powszechnego, resortowego i miejscowego (a także projektów) implementujących akty prawa europejskiego. Relacja„implementowany przez” dotyczy odpowiednio – implementowanych aktów prawa europejskiego.

Relacja „zastąpienie” posiada stronę:

 • czynną „Zastępuje” – dla aktu będącego następcą prawnym, relacja wskazuje na akt, który w danym przedmiocie regulacji obowiązywał poprzednio, a utracił moc obowiązującą na skutek uchylenia pośredniego lub wejścia w życie regulacji zawartej w nowym akcie, przy jednoczesnym braku relacji uchylenia wyraźnego z jego strony;
 • bierną „Zastępowany przez” – dla aktu, który utracił moc obowiązującą na skutek uchylenia pośredniego lub na skutek wejścia w życie regulacji zawartej w nowym akcie i jednoczesnym braku relacji uchylenia wyraźnego, relacja wskazuje na akt będący w danym przedmiocie regulacji następcą prawnym aktu nieobowiązującego.
  Relacja ta występuje tylko pomiędzy aktami o randze podustawowej.

W programie kolejne teksty jednolite danego aktu prawnego stanowią jeden obiekt w bazie i jako taki są prezentowane. Dostęp do poprzednich tekstów jednolitych danego aktu możliwy jest z listy wersji dokumentu.

Słowa kluczowe

Funkcja Słowa kluczowe  pozwala na wyświetlenie listy dokumentów najbardziej pasujących merytorycznie do danego słowa kluczowego. Listę słów kluczowych można przewijać podobnie jak treść aktu prawnego.