Kursywa w treści aktu prawnego ma różne znaczenie w zależności od rodzaju aktu prawnego.

W aktach prawa powszechnego

Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), która została uznana za niezgodną z Konstytucją wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

 

Kursywą będą objęte również stawki, które były zmienione przynajmniej 1 raz (aktualność kwot weryfikuje przypis do konkretnej stawki).

W aktach prawa europejskiego

Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), której nieważność stwierdzono wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości bądź Sądu ds. Służby Publicznej.

 

W aktach prawa miejscowego

Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), której nieważność stwierdzono wyrokiem WSA, rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody bądź uchwałą regionalnej izby obrachunkowej.