Kursywa w tekście aktu prawnego ma różne znaczenie w zależności od rodzaju aktu.

W aktach prawa powszechnego

Kursywą jest oznaczona fraza, sformułowanie czy zwrot, który został uznany za niezgodny z Konstytucją wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Kursywą są oznaczone również stawki, które były zmienione przynajmniej raz (aktualność kwot weryfikuje przypis do konkretnej stawki).

W aktach prawa europejskiego

Kursywą jest oznaczona fraza, sformułowanie czy zwrot, którego nieważność stwierdzono wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości bądź Sądu ds. Służby Publicznej.

 

W aktach prawa miejscowego

Kursywą jest oznaczona fraza, sformułowanie czy zwrot, którego nieważność stwierdzono wyrokiem WSA, rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody bądź uchwałą regionalnej izby obrachunkowej.