Akty prawne – Tekst dokumentu

W kategorii aktów prawnych wyróżniamy:

 •  – akty  prawne powszechnie obowiązujące ogłaszane w Dziennik Ustaw i Monitor Polskim (Dz. U. i M. P.);
 •  – akty prawa Unii Europejskiej ogłaszane w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (Dzienniki UE);
 •  – akty prawne wewnętrznie obowiązujące ogłaszane w Dziennikach Urzędowych Ministrów i Urzędów Centralnych (Dziennikach resortowe);
 •  – akty prawa miejscowego ogłaszane  w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych (Dzienniki wojewódzkie);
 •  – akty prawne wydawane przez samorządy zawodowe (Akty korporacyjne);
 •  – wybrane akty prawne obowiązujące na ziemiach polskich w okresie zaborów (Pomniki prawa);

W kategorii aktów prawnych dostępne są również  Projekty ustaw i Tłumaczenia.

Identyfikator aktu

Identyfikator składa się ze skrótu nazwy dziennika urzędowego, pozycji i numer aktu oddzielonych kropkami. Od dnia 1 stycznia 2012 r. akty prawne publikowane w dziennikach urzędowych wydawane są z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym, z pominięciem numeru dziennika. W efekcie akty prawne opublikowane po 31 grudnia 2011 r. prezentowane są bez uwzględnienia numeru dziennika, np. Dz.U.2012.1.

Widok na liście zasobów

Na liście prezentowane są: oznaczenie kategorii aktu (ikona), tytuł uproszczony, oznaczenie miejsca publikacji (identyfikator), rodzaj aktu, data aktu, status obowiązywania.

Układ informacji w widoku treści

W nagłówku znajduje się tzw. górna metryka, w której prezentowane są dane identyfikujące akt. Pod nagłówkiem pasek narzędzi dla dokumentu. W centralnej części  treść (obejmuje tzw. metrykę dolną). W prawej części okna z treścią zakładki:

 • Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych  dokumentów;
 • Słowa kluczowe – zawierające linki do pojęć Indeksu, z którymi wiąże się dany akt;
 • Adnotacje – grupujące notatki użytkownika oraz dodatkowe informacji o wyrokach TK.

Dane na widoku treści

W tzw. metryce górnej (w nagłówku widoku) prezentowane są dane identyfikujące:

 • oznaczenie kategorii (ikona);
 • tytuł uproszczony  (przedmiot aktu sprowadzony do mianownika);
 • oznaczenie miejsca publikacji (identyfikator);
 • data ogłoszenia;
 • daty początku i końca prezentowanej wersji;
 • informacja o tym, że prezentowana wersja aktu jest równa tekstowi jednolitemu.

W tzw. metryce dolnej (nad nagłówkiem aktu) prezentowane są informacje dotyczące obowiązywania:

 • data wejścia w życie całego aktu (data główna – boldem);
 • daty częściowego wejścia w życie, w raz z linkami do przepisów, które je określają;
 • daty całkowitej i częściowej utraty mocy aktu wraz z określeniem ich przyczyny lub podstawy;
 • informacja o przepisach objętych oceną obowiązywania, w przypadku częściowej oceny obowiązywania aktu zmieniającego;

oraz

 • nr CELEX – w przypadku aktów prawa unijnego;
 • informacje dodatkowe.

W ramach urzędowego tytułu aktu otrzymujemy informację o:

 • rodzaju aktu,
 • autorze (dla aktów o rodzaju innym niż ustawa),
 • numerze aktu (jeżeli istnieje),
 • dacie aktu,
 • przedmiocie aktu („o”, „w sprawie”, lub nazwa w mianowniku dla kodeksów, kart, praw).