Akty prawne – Tekst dokumentu

W kategorii aktów prawnych wyróżniamy:

 •  – akty  prawne powszechnie obowiązujące ogłaszane w Dziennik Ustaw i Monitor Polskim (Dz. U. i M. P.);
 •  – akty prawa Unii Europejskiej ogłaszane w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (Dzienniki UE);
 •  – akty prawne wewnętrznie obowiązujące ogłaszane w Dziennikach Urzędowych Ministrów i Urzędów Centralnych (Dziennikach resortowe);
 •  – akty prawa miejscowego ogłaszane  w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych (Dzienniki wojewódzkie);
 •  – akty prawne wydawane przez samorządy zawodowe (Akty korporacyjne);
 •  – wybrane akty prawne obowiązujące na ziemiach polskich w okresie zaborów (Pomniki prawa);

W kategorii aktów prawnych dostępne są również  Projekty ustaw i Tłumaczenia.

Identyfikator aktu

Identyfikator składa się ze skrótu nazwy dziennika urzędowego, pozycji i numer aktu oddzielonych kropkami. Od dnia 1 stycznia 2012 r. akty prawne publikowane w dziennikach urzędowych wydawane są z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym, z pominięciem numeru dziennika. W efekcie akty prawne opublikowane po 31 grudnia 2011 r. prezentowane są bez uwzględnienia numeru dziennika, np. Dz.U.2012.1.

Widok na liście zasobów

Na liście prezentowane są: oznaczenie kategorii aktu (ikona), tytuł uproszczony, oznaczenie miejsca publikacji (identyfikator), rodzaj aktu, data aktu, status obowiązywania.

Układ informacji w widoku treści

W górnej części okna prezentowane są dane identyfikujące akt. Poniżej – pasek narzędzi dla dokumentu. W centralnej części okna widnieje tekst aktu prawnego.

W prawej części okna z treścią zakładki:

 • Dokumenty powiązane zawierające linki do merytorycznie powiązanych dokumentów
 • Słowa kluczowe – zawierające linki do pojęć Indeksu, z którymi wiąże się dany akt
 • Adnotacje – grupujące notatki użytkownika oraz dodatkowe informacje o wyrokach TK.

Dane w widoku treści

Dane identyfikujące akt w górnej części okna

 • oznaczenie kategorii odpowiednią ikoną
 • tytuł uproszczony  (przedmiot aktu sprowadzony do mianownika)
 • oznaczenie miejsca publikacji (identyfikator)
 • data ogłoszenia
 • daty początku i końca obowiązywania prezentowanej wersji
 • informacja o tym, że prezentowana wersja aktu jest tekstem jednolitym.

Informacje o obowiązywaniu

 • data wejścia w życie całego aktu (data główna – boldem);
 • daty częściowego wejścia w życie, wraz z linkami do przepisów, które je określają
 • daty całkowitej i częściowej utraty mocy aktu wraz z określeniem ich przyczyny lub podstawy
 • informacja o przepisach objętych oceną obowiązywania, w przypadku częściowej oceny obowiązywania aktu zmieniającego,

a także:

 • nr CELEX – w przypadku aktów prawa unijnego
 • informacje dodatkowe.

Nagłówek aktu prawnego to tzw. urzędowy tytuł aktu, który zawiera informacje o:

 • rodzaju aktu,
 • autorze (dla aktów o rodzaju innym niż ustawa),
 • numerze aktu (jeżeli istnieje),
 • dacie aktu,
 • przedmiocie aktu („o”, „w sprawie”, lub nazwa w mianowniku dla kodeksów, kart, praw).