Akty prawne – Tekst dokumentu

W kategorii aktów prawnych znajdziesz:

 •  – akty prawne powszechnie obowiązujące ogłaszane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim (Dz.U. i M.P.)
 •  – akty prawa Unii Europejskiej ogłaszane w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (Dzienniki UE)
 •  – akty prawne wewnętrznie obowiązujące ogłaszane w Dziennikach Urzędowych Ministrów i Urzędów Centralnych (Dzienniki resortowe)
 •  – akty prawa miejscowego ogłaszane w Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych (Dzienniki wojewódzkie)
 •  – akty prawne wydawane przez samorządy zawodowe (Akty korporacyjne)
 •  – wybrane akty prawne obowiązujące na ziemiach polskich w okresie zaborów (Pomniki prawa).

W kategorii aktów prawnych dostępne są również  Projekty ustawTłumaczenia.

Identyfikator aktu

Identyfikator składa się ze skrótu nazwy dziennika urzędowego, roku, numeru i pozycji – oddzielonych kropkami. Od dnia 1 stycznia 2012 r. polskie akty prawne publikowane w dziennikach urzędowych wydawane są z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym, z pominięciem numeru dziennika. W efekcie akty prawne opublikowane po 31 grudnia 2011 r. prezentowane są bez uwzględnienia numeru dziennika, tj. przykładowo: Dz.U.2012.1.

Widok na liście zasobów

Na liście prezentowane są: oznaczenie kategorii aktu (ikona), tytuł uproszczony, oznaczenie miejsca publikacji (identyfikator), rodzaj aktu, data aktu, status obowiązywania.

Układ informacji w widoku treści

W górnej części okna prezentowane są dane identyfikujące akt. Poniżej – pasek narzędzi dla dokumentu. W centralnej części okna widnieje tekst aktu prawnego.

W prawej części okna z treścią mogą wyświetlać się zakładki:

 • Dokumenty powiązane zawierające linki do merytorycznie powiązanych dokumentów
 • Słowa kluczowe – zawierające linki do pojęć Indeksu, z którymi wiąże się dany akt
 • Adnotacje – grupujące Twoje notatki oraz dodatkowe informacje o wyrokach TK.

Dane w widoku treści

Dane w górnej części okna, identyfikujące akt:

 • ikona kategorii dokumentu
 • tytuł uproszczony (przedmiot aktu sprowadzony do mianownika)
 • oznaczenie miejsca publikacji (identyfikator)
 • data ogłoszenia
 • daty początku i końca obowiązywania prezentowanej wersji
 • ewentualna informacja o tym, że prezentowana wersja aktu jest tekstem
  jednolitym.

Informacje o obowiązywaniu:

 • data wejścia w życie całego aktu (data główna – boldem)
 • daty częściowego wejścia w życie (jeśli występuje), wraz z linkami do przepisów, które je określają
 • data stosowania (jeśli występuje) wraz z odesłaniem do szczegółowych informacji
 • daty całkowitej i częściowej utraty mocy aktu wraz z określeniem ich przyczyny lub podstawy
 • informacja o przepisach objętych oceną obowiązywania,  w przypadku częściowej oceny obowiązywania aktu zmieniającego
 • nr CELEX – w przypadku aktów prawa unijnego
 • informacje dodatkowe.

Nagłówek aktu prawnego to tzw. urzędowy tytuł aktu. Zawiera następujące informacje:

 • rodzaj aktu
 • autor (dla aktów o rodzaju innym niż ustawa)
 • numer aktu (jeżeli istnieje)
 • data aktu
 • przedmiocie aktu („o”, „w sprawie”, lub nazwa w mianowniku dla kodeksów, kart, praw).

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę