Akty prawne – tła na jednostkach redakcyjnych

Kolorowe podświetlenia fragmentów aktu prawnego mają za zadanie wskazywać jednostki aktu prawnego, które:

  • wchodzą w życie przed lub po głównej dacie wejścia w życie całego aktu,
  • wygasają przed datą główną utraty mocy całego aktu,
  • albo ulegają całkowitemu lub częściowemu zawieszeniu bądź też zmienia się zakres ich obowiązywania.

Oznaczenia graficzne umieszczane są na częściach aktu, których wymienione zdarzenie dotyczy. W zależności od zdarzenia, zastosowano następujące kolory:

  • niebieski – dla jednostek redakcyjnych, które względem głównej daty wejścia w życie aktu są oczekujące;
  • zielony – dla jednostek redakcyjnych, które zaczynają obowiązywać przed główną datą wejścia w życie całego aktu;
  • różowy – dla jednostek redakcyjnych, które wygasają przed końcem utraty mocy całego aktu.

Oznaczenia graficzne nie są stałym elementem tekstu aktu prawnego. Oznacza to, że pojawiają się na jednostkach redakcyjnych tylko w okresie, w którym dana jednostka odbiega swoim statusem obowiązywania od całego aktu prawnego. Ujmując rzecz inaczej: oznaczenia graficzne współpracują z funkcjonalnością zmiany daty stanu prawnego w programie, a nie są powiązane z wersjami czasowymi aktu.

Oznaczenia graficzne wprowadzono na aktach prawnych ogłoszonych po 1 stycznia 2008 r. w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.