Akty prawne – tła na jednostkach redakcyjnych

Kolorowe podświetlenia fragmentów aktu prawnego wskazują takie jednostki aktu prawnego, które:

  • wchodzą w życie przed lub po głównej dacie wejścia w życie całego aktu
  • wygasają przed datą główną utraty mocy całego aktu
  • albo ulegają całkowitemu lub częściowemu zawieszeniu, bądź też zmienia się zakres ich obowiązywania.

Oznaczenia graficzne są umieszczane na tych częściach aktu, których dotyczy wymienione zdarzenie. W zależności od zdarzenia zastosowano następujące kolory:

  • niebieski – dla jednostek redakcyjnych, które względem głównej daty wejścia w życie aktu są oczekujące;
  • zielony – dla jednostek redakcyjnych, które zaczynają obowiązywać przed główną datą wejścia w życie całego aktu;
  • różowy – dla jednostek redakcyjnych, które wygasają przed końcem utraty mocy całego aktu.

Oznaczenia graficzne nie są stałym elementem tekstu aktu prawnego. Oznacza to, że pojawiają się na jednostkach redakcyjnych tylko w okresie, w którym dana jednostka odbiega swoim statusem obowiązywania od całego aktu prawnego.

Oznaczenia graficzne „współpracują” z funkcjonalnością zmiany daty stanu prawnego w programie, a nie są powiązane z wersjami czasowymi aktu.

Oznaczenia graficzne wprowadzono na aktach prawnych ogłoszonych po 1 stycznia 2008 r. w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.