Alerty

 

Alerty służą do przesyłania Użytkownikowi informacji na temat zdarzeń dotyczących wybranego dokumentu. W chwili obecnej alerty dostępne są dla aktów prawa powszechnego, europejskiego i resortowego. 

 

Jak dodać Alert dla całego dokumentu i z poziomu menu jednostki?

 

Aby dodać alert dla całego dokumentu, należy w oknie otwartego dokumentu przejść do zakładki Narzędzia, a tam skorzystać z opcji Dodaj alert .

 

 

Możliwe jest również dodanie alertu z poziomu menu jednostki. Aby to uczynić, należy wyszukać odpowiednią jednostkę, rozwinąć menu jednostki ikoną plusa po lewej stronie jednostki i wybrać opcję „dodaj alert”, tak jak to przedstawia poniższy obrazek.

 

Dla dokumentu objętego alertem raz w tygodniu (co do zasady w poniedziałek) Użytkownikowi zostanie wysłane powiadomienie, na adres e-mail, informujące o wszystkich zdarzeniach, które mają nastąpić w nadchodzących siedmiu dniach (od poniedziałku do niedzieli) i dotyczą obserwowanego dokumentu.

W przypadku, gdy w ciągu tygodnia zaistnieją zdarzenia nieobjęte wcześniejszym powiadomieniem, informacje o nich zostaną przesłane najszybciej, jak to możliwe.

Poniżej przykładowy wygląd maila

 

 

Lista zdarzeń objętych alertowaniem dla całego aktu

 • Wejście w życie aktu obserwowanego
 • Stosowanie aktu obserwowanego
 • Publikacja aktu uchylającego akt obserwowany
 • Uchylenie aktu obserwowanego
 • Wygaśnięcie aktu obserwowanego
 • Umartwienie aktu obserwowanego
 • Zmiana zakresu obowiązywania
 • Moc wsteczna
 • Publikacja aktu zmieniającego
 • Publikacja aktu wykonawczego (Uwaga: Alerty w zakresie aktów prawnych wykonawczych nie obejmują aktów prawa miejscowego)
 • Publikacja aktu ujednolicającego
 • Akt obserwowany zostaje zmieniony
 • Akt wykonawczy wchodzi w życie
 • Akt zastępujący zostaje opublikowany
 • Akt zastępujący wchodzi w życie
 • Udostępnienie w produkcie projektu aktu będącego w relacji z aktem obserwowanym

Lista zdarzeń objętych alterowaniem dla jednostki redakcyjnej

 • Zmiana jednostki podstawowej
 • Uchylenie jednostki podstawowej
 • Dodanie nowych dokumentów do jednostki
  • Nowe orzeczenia
  • Nowe pisma urzędowe
  • Nowe tezy z piśmiennictwa
  • Nowe komentarze
  • Nowe monografie
  • Linie orzecznicze
  • Komentarze praktyczne
  • Artykuły
  • Podręczniki
  • Pytania i Odpowiedzi
  • Szkolenia Online
  • Zestawienia

Listę dokumentów, dla których Użytkownik ustawił alert można wyświetlić z lewego panelu Strony startowej klikając na ikonę Alerty.

Listę utworzonych alertów utworzonych dla dokumentów można zawęzić, wybierając metadane widoczne w lewym panelu: Kategorię i Podkategorie. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich alertów.

Usuwanie alertów

Aby usunąć alert z listy należy najechać na wybrany dokument kursorem i zaznaczyć pole, które wyświetli się z lewej strony. Następnie należy kliknąć na ikonę Usuń alert  widoczną u szczytu listy. Możliwe jest zaznaczenie i usunięcie wielu pozycji jednocześnie.

Alert można również usunąć z poziomu otwartego dokumentu w analogiczny sposób, jak został założony.