Alerty

 

Alerty służą do przesyłania Użytkownikowi informacji na temat zdarzeń dotyczących wybranego dokumentu. W chwili obecnej alerty dostępne są jedynie dla aktów prawa powszechnego, europejskiego i resortowego.

 

Aby dodać alert, należy w oknie otwartego dokumentu przejść do zakładki Narzędzia, a tam skorzystać z opcji Dodaj alert .

Możliwe jest również dodanie alertu z poziomu menu jednostki.

Uwaga: Alerty w zakresie aktów prawnych wykonawczych nie obejmują aktów prawa miejscowego.

Dla dokumentu objętego alertem raz w tygodniu (co do zasady w poniedziałek) Użytkownikowi zostanie wysłane powiadomienie, na adres e-mail, informujące o wszystkich zdarzeniach, które mają nastąpić w nadchodzących siedmiu dniach (od poniedziałku do niedzieli) i dotyczą obserwowanego dokumentu.

Lista zdarzeń objętych alertowaniem dla całego aktu:

 • Wejście w życie aktu obserwowanego
 • Stosowanie aktu obserwowanego
 • Publikacja aktu uchylającego akt obserwowany
 • Uchylenie aktu obserwowanego
 • Wygaśnięcie aktu obserwowanego
 • Umartwienie aktu obserwowanego
 • Zmiana zakresu obowiązywania
 • Moc wsteczna
 • Publikacja aktu zmieniającego
 • Publikacja aktu wykonującego
 • Publikacja aktu ujednolicającego
 • Akt obserwowany zostaje zmieniony
 • Akt wykonawczy wchodzi w życie
 • Akt zastępujący zostaje opublikowany
 • Akt zastępujący wchodzi w życie
 • Udostępnienie w produkcie projektu aktu będącego w relacji z aktem obserwowanym

Lista zdarzeń objętych alertowaniem dla jednostki redakcyjnej:

 • Zmiana jednostki podstawowej
 • Uchylenie jednostki podstawowej
 • Dodanie nowych dokumentów do jednostki
  • Nowe orzeczenia
  • Nowe pisma urzędowe
  • Nowe tezy z piśmiennictwa
  • Nowe komentarze
  • Nowe monografie
  • Linie orzecznicze
  • Komentarze praktyczne
  • Artykuły
  • Podręczniki
  • Pytania i Odpowiedzi
  • Szkolenia Online
  • Zestawienia

W przypadku, gdy w ciągu tygodnia zaistnieją zdarzenia nieobjęte wcześniejszym powiadomieniem, informacje o nich zostaną przesłane najszybciej, jak to możliwe.

Listę dokumentów, dla których Użytkownik ustawił alert można wyświetlić z lewego panelu Ekranu powitalnego klikając na ikonę Alerty.

Listę utworzonych alertów utworzonych dla dokumentów można zawęzić, wybierając metadane widoczne w lewym panelu: Kategorię i Podkategorie. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich alertów.

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , a program sam uaktualni listę wyników; dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę znajdującą się obok niego.

Aby usunąć alert z listy należy najechać na wybrany dokument kursorem i zaznaczyć pole, które wyświetli się z lewej strony. Następnie należy kliknąć na ikonę Usuń alert  widoczną u szczytu listy. Możliwe jest zaznaczenie i usunięcie wielu pozycji jednocześnie. Alert można również usunąć z poziomu otwartego dokumentu w analogiczny sposób, jak został założony.