Alerty

 

Alerty służą do przesyłania Użytkownikowi informacji na temat zdarzeń dotyczących wybranego aktu prawnego. Alerty są dostępne dla aktów prawa powszechnego, europejskiego i resortowego. 

Jak dodać Alert dla całego aktu prawnego i z poziomu menu jednostki?

Aby dodać alert dla całego aktu prawnego, należy w oknie otwartego aktu przejść do zakładki Narzędzia, a tam skorzystać z opcji Dodaj alert .

 

 

Możliwe jest również dodanie alertu z poziomu menu jednostki. Aby to uczynić, należy wyszukać odpowiednią jednostkę, rozwinąć menu jednostki ikoną plusa po lewej stronie jednostki i wybrać opcję „dodaj alert”, tak jak to przedstawia poniższy obrazek.

 

Dla aktu prawnego objętego alertem raz w tygodniu (co do zasady w poniedziałek) zostanie wysłane e-mailowe powiadomienie informujące o wszystkich zdarzeniach, które mają nastąpić w nadchodzących siedmiu dniach (od poniedziałku do niedzieli) i dotyczą obserwowanego aktu prawnego.

W przypadku, gdy w ciągu tygodnia zaistnieją zdarzenia nieobjęte wcześniejszym powiadomieniem, informacje o nich zostaną przesłane najszybciej, jak to możliwe.

Przykładowy mail z Systemu alertów

Zdarzenia objęte alertowaniem dla całego obserwowanego aktu:

 • Wejście w życie
 • Stosowanie
 • Publikacja aktu uchylającego
 • Uchylenie
 • Wygaśnięcie
 • Zmiana zakresu obowiązywania
 • Moc wsteczna
 • Publikacja aktu zmieniającego
 • Publikacja aktu wykonawczego (Uwaga: Alerty w zakresie aktów prawnych wykonawczych nie obejmują aktów prawa miejscowego)
 • Publikacja aktu ujednolicającego
 • Akt obserwowany zostaje zmieniony
 • Akt wykonawczy wchodzi w życie
 • Akt zastępujący zostaje opublikowany
 • Akt zastępujący wchodzi w życie
 • Udostępnienie w produkcie projektu aktu będącego w relacji z aktem obserwowanym

Zdarzenia objęte alterowaniem dla obserwowanej jednostki redakcyjnej:

 • Zmiana
 • Uchylenie
 • Dodanie nowych dokumentów do jednostki:
  • orzeczenia
  • pisma urzędowe
  • tezy z piśmiennictwa
  • komentarze
  • monografie
  • linie orzecznicze
  • komentarze praktyczne
  • poradniki
  • artykuły
  • podręczniki
  • pytania i odpowiedzi
  • szkolenia online
  • zestawienia.

Listę aktów prawnych, dla których Użytkownik ustawił alert, można wyświetlić z lewego panelu Strony startowej, klikając na ikonę Alerty.

Listę alertowanych aktów prawnych można zawężać w lewym panelu. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich alertowanych aktów.

Usuwanie alertów

Aby usunąć alert z listy, wskaż kursorem akt z alertem do usunięcia i oznacz go w wyświetlonym polu. Następnie kliknij ikonę Usuń widoczną u szczytu listy. Możliwe jest zaznaczenie i usunięcie wielu pozycji jednocześnie

Alert można również usunąć z poziomu otwartego aktu prawnego – w analogiczny sposób, jak został założony.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę