Kontrola zarządcza – korzyści i wyzwania

Korzyści, jakie urząd zyskuje dzięki kontroli zarządczej Efektywność zarządzania i wydatkowania środków publicznych poprzez: precyzyjnie określenie zadań i celów ze wskazaniem mierników, priorytetów, zasobów oraz oczekiwanych rezultatów w powiązaniu z wydatkami publicznymi połączenie celów jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych, tak aby...
Więcej

Kontrola zarządcza – standardy

Standardy stanowią uporządkowany zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej powinny wykorzystać do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kontroli zarządczej. WAŻNE! Standardy to jedynie wytyczne, jakie kierownicy JST powinni odpowiednio „zaadaptować” do opracowania własnych szczegółowych rozwiązań i dokumentów dla zarzą...
Więcej

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA – Komunikacja podstawą bezpieczeństwa

Informacja jest jedną z najpotężniejszych broni. Nie mając konkretnej wiedzy, nie jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować, tracimy czas i zasoby na jej pozyskanie, przez co zostaje go mniej na faktycznie działanie. Tak jak wywiad wojskowy ma dostarczać i analizować informacje, tak również i my powinniśmy skupić swoją uwagę na gromadzeniu wiedzy odnośnie działania organizacji, tak...
Więcej

Kontrola zarządcza – Osoby odpowiedzialne i procesy

Kontrola zarządcza to podstawa efektywnego zarządzania, która wymaga zaangażowania władz jednostki, kierownictwa każdego szczebla oraz pracowników. Łatwiejsze zarządzanie jednostką System procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów, jakie wprowadza kontrola zarządcza, ułatwia władzom i kierownictwu JST zarządzanie dzięki: realizacji celów poprzez maksymalizacj...
Więcej

Kontrola zarządcza – definicja i cele

Kontrola zarządcza - w myśl ustawy o finansach publicznych (art. 68 ust. 1) - to ogół działań i czynności zapewniających realizację celów i zadań jednostki w sposób: zgodny z prawem, terminowy, efektywny i oszczędny. 7 głównych celów kontroli zarządczej Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi Skuteczność i efektyw...
Więcej

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA – Kryteria budowania struktury organizacyjnej w LEX Compliance RODO

Podstawowymi zaletami dobrego opisania Struktury oraz Słowników jest poczucie poznania organizacji i określenie aspektów jej pracy.  • Oszczędność wysiłków, która przydatna jest do utrzymania kontroli i minimalizowania tarć między pracownikami; • Zrozumienie przez każdego pracownika jego zadania; • Znajomość przez pracowników struktury na poziomie umożliwiającym prac...
Więcej

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA – Dodawanie nowych użytkowników

Aby nowy użytkownik mogł korzystać z systemu Lex Compliance Rodo, administrator licencji musi wykonać następujące czynności. Wchodząc do serwisu logowania należy wybrać kafel Lex Compliance Rodo i wybrać kółko zębate: Kolejnym krokiem jest wskazanie zakładki LICENCJE: Następnie wskazujemy produkt, do którego chcemy dodać użytkownika: W zależności od te...
Więcej

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA – Badania zgodności z użyciem checklist

Przysłowie mówi, że „łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo”, dlatego do odpowiedzialnego podejścia do danych osobowych, jest stałe poszerzanie wiedzy swojej jak i współpracowników, nie wyłączając z tego kadry zarządzającej. W dobie dynamicznych zmian technologicznych jak i społecznych, świadomość i zdrowy rozsądek, to podstawa bezpieczeństwa nie tylko w zak...
Więcej

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA – Autodiagnostyka organizacji – checklisty i ankiety

Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest osobą, której główną powinnością jest nadzorowanie działania organizacji w perspektywie zagrożeń związanych z danymi osobowymi. Nadzorowanie, czyli monitorowanie procesów, weryfikacja problemów oraz ich rozwiązywanie, to zadania każdego IODO, bez względu na charakter pracy organizacji czy jej wielkość. Warto także pamiętać, ...
Więcej

LEX Compliance RODO – Zgłaszanie zdarzeń

Zgłaszanie zdarzeń - wszelkiego typu - to najprostszy sposób na poinformowanie o tym odpowiednich osób, a także udokumentowanie tego w systemie. Warto o tym pamiętać szczególnie w kontekście świadomości pracy organizacji oraz zasady rozliczalności, o której mówi RODO. Poprawne zgłoszenie zdarzenia wymaga uzupełnienia pól oznaczonych gwiazdką. Należy pamiętać, że pozostałe...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę