Co oznaczają daty w oknie dekretu?

30 października 2020

  • Data księgowania – data decydująca o przypisaniu dokumentu do konkretnego okresu sprawozdawczego. Istnieje możliwość wprowadzenia dokumentu księgowego do dowolnego otwartego miesiąca w danym roku. Domyślnie system proponuje bieżącą datę systemową.
  • Data dokumentu – pole określające datę wystawienia dokumentu źródłowego; Data operacji gospodarczej – pole określające datę zdarzenia gospodarczego powodującego zmianę stanu aktywów/pasywów.
  • Data płatności – pole wypełniane obowiązkowo wówczas, gdy transakcja przeprowadzana jest na kontach zespołu 2. Powinna ona określać datę zapłaty wynikającą z dokumentu źródłowego – w przypadku księgowania dokumentu zakupu/sprzedaży lub daty faktycznej zapłaty – w przypadku księgowania dokumentu zapłaty (WB, RK). W sytuacji dekretowania operacji po stronie MA kont 225 i 229, program automatycznie proponuje odpowiednio datę 20 i 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu operacji księgowej. Będzie ona widoczna dopiero po zatwierdzeniu wprowadzanej pozycji dokumentu. Właściwe określenie dat gwarantuje prawidłowe wykazywanie zobowiązań i należności w sprawozdaniach RB, a dodatkowo ma wpływ na poprawność naliczania odsetek kontrahentom zalegającymi z zapłatą (w przypadku, gdy istnieje współpraca systemu Progman Finanse Premium z systemem Progman Rozrachunki).
  • Data operacji gospodarczej – po prawidłowym jej określeniu w górnej części okna, będzie ona automatyczna wstawiana przy każdej wprowadzanej pozycji. W przypadku dekretów o charakterze zbiorczym takich, jak raport kasowy, zbiorcze PK faktur z danego okresu, rozliczenie zaliczki itp. możliwe jest określenie przy każdej pozycji innej daty operacji gospodarczej, wynikającej z konkretnego dokumentu źródłowego.
  • Data wprowadzenia – data ujęcia dokumentu w ewidencji księgowej (w systemie).

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę