Co zrobić jeżeli kwota VAT-u z dokumentu zakupu różni się od kwoty wyliczonej przez program?

31 grudnia 2020

Różnica groszowe w kwocie VAT-u mogą wynikać z odmiennego sposobu obliczania kwoty podatku od towarów i usług przez program fakturujący dostawcy. Program domyślnie oblicza kwotą VAT-u na podstawie wartości netto każdej pozycji dokumentu. Sposób obliczania podatku można zmienić w menu Ustawienia >>Parametry >> Dodatkowe poprzez oznaczenie fistaszkiem opcji „zakup w kwotach brutto”. Zmiana ta będzie dotyczyła wszystkich nowo wprowadzanych dokumentów zakupu.

Jeżeli taka sytuacja dotyczy tylko jednego kontrahenta to można wykorzystać opcję Przelicz na brutto, która znajduje się pod prawym przyciskiem myszy lub w menu Operacje w kartotece Zakup >>Faktury/Rachunki.

Program dokona automatycznie przeliczenia ceny jednostkowej na cenę brutto na podstawie stawki podatku od towarów i usług. Jeżeli kwoty obliczone przez program różnią się od tych z dokumentu zakupu należy ponownie otworzyć ten dokument i wprowadzić poprawne kwoty poprzez przycisk Popraw.

Drugą przyczyną takiej sytuacji może być zbiorcze wprowadzania pozycji z faktury. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest odznaczenie fistaszka Pola automatycznie obliczane w oknie Obsługi dokumentu zakupu. Przy takim ustawieniu możliwa jest zmian wszystkich wartości – cena jednostkowa, cena brutto, netto, VAT i brutto. Użytkownik powinien najpierw wprowadzić towar, a następnie w górnej części okna Obsługi dokumentów zakupu, gdzie znajduje się lista wprowadzonych towarów, zmienić wartości. Pola w których należy dokonywać zmian zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę