Czy można rozpocząć księgowanie w nowym roku, nie zamykając poprzedniego ?

3 listopada 2020

Program Finanse umożliwia księgowanie w nowym roku podczas gdy rok ubiegły nie został jeszcze zamknięty.

Przed przystąpieniem do wykonania czynności umożliwiających rozpoczęcie pracy w nowym roku należy upewnić się czy czy rok 2020 jest rokiem bieżącym w programie. Informację taką można znaleźć w lewym górnym rogu okna głównego. Rok 2020 powinien mieć białe tło.

Kolor zielony oznacza, że nie został zamknięty rok poprzedni. Należy wówczas przejść strzałką na rok ubiegły.

Jeżeli bieżącym rokiem jest rok 2019, wówczas można przejść do wykonywania czynności przygotowawczych przy wykorzystaniu opcji znajdujących się w menu OkresPrzygotowanie nowego roku.

Pojawią się opcje, które należy kolejno wykonać. Jeżeli Użytkownik nie korzystał w starym roku z którejś z kartotek/opcji, wówczas może pominąć daną funkcję.

Przed rozpoczęciem księgowania w nowym roku należy:

  • zweryfikować plan kont (np. czy nie jest konieczne rozszerzenie ilości znaków dla analityki kontrahentów, czy wszystkie konta będą wykorzystywane itp.),
  • czy prawidłowo ustalono sposób numeracji dokumentów,
  • pozostawić numer dokumentu 1 dla bilansu otwarcia i ewentualnie 2,3 dla poleceń księgowania (zaangażowania, planu finansowego itp.)

W celu zamknięcia miesięcy roku ubiegłego należy wybrać z menu głównego programu Okres – Zamknięcie miesiąca, a w ostatnim roku wykonać operację Okres – Zamknięcie roku.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę