Dlaczego po wejściu do jednostki nie widzę zdefiniowanych składników i stanowisk?

25 maja 2023

Zdefiniowane składniki i stanowiska nie będę widoczne w jednostce, jeśli w Panelu Zbiorczym zostały wprowadzone, ale nie przypisane do jednostek.

Po stworzeniu nowego składnika lub stanowiska należy koniecznie przypisać jednostki w kolejnym kroku definiowana. Istniejące wcześniej stanowiska, a utworzone nowe jednostki również wymagają przypisania do stanowisk, aby można było w tych jednostkach korzystać z danego stanowiska.

Definiowanie składników i stanowisk ma miejsce w module Panel Zbiorczy. Znajdują się w nim zbiorcze dane dla organu. Słownik stanowisk w tym miejscu jest narzucony dla jednostek z góry dla ujednolicenia, zcentralizowania.

Aby przejść do „Panelu Zbiorczego” wybiera się kafelek „Panel Zbiorczy”

lub korzysta z menu głównego w systemie ,,Kadry Płace’’ aktywując przycisk Przełącz moduł .

Po aktywowaniu przechodzi się do strony głównej ,,Panelu Zbiorczego’’.

Ukazuje się lista stanowisk z podziałem na Administracja i obsługa oraz Nauczyciele.

 

W celu przypisania stanowiska do jednostki należy dokonać wyboru zakładki ,,Stanowiska’’ w grupie ,,Słowniki’’, najechać na nazwę stanowiska i aktywować. Otwiera się widok ekranu ze stanowiskiem. Zastosowanie przycisku Przypisz jednostki  wyświetla okno przypisywania jednostek, w których nie dodano jeszcze wymaganego stanowiska.

Zaznaczenie pola wyboru obok skrótu jednostki lub kilku jednostek albo wszystkich jednocześnie przez pole wyboru na pasku tytułowym okna jest wybraniem danej instytucji do przypisania. Użycie przycisku Zapisz  powoduje przypisanie jednostki do stanowiska, a na pulpicie ukazuje się komunikat o treści Pomyślnie przypisano jednostki.

Po powrocie do listy stanowisk strzałką na pasku jest także możliwość dodania stanowisk dla administracji i obsługi oraz dla nauczycieli. Utworzenie stanowiska odbywa się poprzez aktywację przycisku Dodaj , który przenosi do widoku dodawania stanowiska.

Pola wymagane oznaczone są gwiazdką. Po uzupełnieniu wszystkich pól i po aktywacji przycisku Zapisz  nowe stanowisko zostanie dodane.

Aby zdefiniowany składnik przypisać do jednostki należy przejść do modułu Panel Zbiorczy. W menu bocznym wybrać Parametry / Definicje składników. Najechać na nazwą składnika i aktywować. Otwiera się widok ekranu ze składnikiem. Zastosowanie przycisku Przypisz jednostki  wyświetla okno przypisywania jednostki, w których nie dodano jeszcze typu składnika.

Zaznaczenie pola wyboru obok skrótu jednostki lub kilku jednostek albo wszystkich jednocześnie przez pole wyboru na pasku tytułowym okna jest wybraniem danej instytucji do przypisania. Użycie przycisku Zapisz  powoduje przypisanie jednostki do składnika, a na pulpicie ukazuje się komunikat o treści Pomyślnie przypisano jednostki.

 

Po powrocie do listy definicji składników strzałką na pasku istnieje również możliwość dodania nowej grupy i nowego składnika. Utworzenie grupy odbywa się poprzez aktywację przycisku Dodaj Grupę , a dodanie składnika w ramach grupy Dodaj składnik  , który przenosi do widoku dodawania składnika płacowego w wybranej grupie.

Pola obowiązkowe oznaczone zostały gwiazdką. Po uzupełnieniu wszystkich pól należy aktywować przycisk Zapisz  i nowy składnik zostanie dodany do listy w wybranej grupie.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę