Do czego służy system ProgMedica?

10 grudnia 2020

ProgMedica to oprogramowanie, które kompleksowo wspiera podmioty lecznicze w monitorowaniu zgodności działania z przepisami prawa, standardami akredytacyjnymi oraz wewnętrznymi procedurami i regulaminami.

Dzięki ProgMedice kadra zarządzająca ma możliwość analizowania, automatycznego raportowania, a przez to wyciągania wniosków z błędów zdarzających się w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Główne korzyści ProgMedica:

Zgodność działań z prawem i procedurami wewnętrznymi

 • Możliwość skorzystania z ponad 600 gotowych list pytań kontrolnych przygotowanych przez ekspertów z danej dziedziny (np.: obowiązków podmiotów leczniczych, akredytacji, kontraktowania z NFZ, dokumentacji medycznej, praw pacjenta, BHP, ochrony danych osobowych czy epidemiologii).
 • Bieżąca aktualizacja list pytań kontrolnych (użytkownik otrzymuje powiadomienia o zmianie stanu prawnego).
 • Możliwość opracowania własnych list pytań kontrolnych do wewnętrznych procedur, regulaminów i kodeksów postępowania.

Efektywna i skuteczna komunikacja

 • Dzięki Progmedice można definiować i przydzielać zadania pracownikom oraz na bieżąco monitorować stopień ich realizacji.
 • Można przeprowadzić badania ankietowe wewnętrzne i zewnętrzne (np. samooceny kontroli zarządczej i satysfakcji pacjenta), co spełnia wymóg standardu akredytacyjnego PJ3 oraz kontroli zarządczej. Progmedica automatycznie podsumowuje nawet kilkaset lub kilka tysięcy ankiet.
 • Można wysłać komunikat z informacją o nowym regulaminie, zarządzeniu, czy procedurze. Jak również sprawdzić kto przeczytał informację.

Wsparcie zarządzania ryzykiem

 • Progmedica umożliwia ciągłe monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem, od zgłoszenia ryzyka, wprowadzenia do rejestru, po wygenerowanie mapy ryzyka.
 • Progmedica zapewnia generowanie raportów z przeprowadzonych badań zgodności oraz zleconych i wykonanych zadań z danej kategorii, co ułatwia przygotowanie się do kontroli, akredytacji i certyfikacji.

Moduł Zdarzenia niepożądane

Moduł Zdarzeń niepożądanych zintegrowany ściśle z ProgMedica umożliwia zarządzanie procesem obsługi zgłoszeń w zakresie zaistniałych zdarzeń, jak również ryzyk ich wystąpienia.

Ułatwia systemową obsługę zdarzeń niepożądanych

Usprawnia koordynację procesu – cała dokumentacja jest w jednym miejscu

Pomaga w ograniczeniu ryzyka finansowego, prawnego i reputacyjnego

Systemowe zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi w ProgMedica:

 • W module można zgłosić zdarzenie niepożądane za pomocą specjalnego formularza. Istnieje możliwość zgłoszenia zarówno zdarzeń, które miały miejsce, jak również zdarzeń niedoszłych (tzw. near miss).
 • Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego jest wystandaryzowane dla całej organizacji. Formularz jest ujednolicony, łatwy do wypełnienia i dostępny online dla wszystkich użytkowników systemu.
 • Cała dokumentacja przypadku znajduje się w jednym miejscu, więc w wygodny sposób można koordynować cały proces oraz śledzić realizację działań korygujących i naprawczych.
 • Łatwe i szybkie przygotowanie raportów umożliwia analizę zgłoszeń. To z kolei stanowi podstawę do wdrażania kolejnych zaleceń i ich monitorowanie.
 • Dane zgłaszającego mogą być anonimizowane po wyjaśnieniu sprawy.

 

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę