FAQ – Umowa SMART

 

Dlaczego umowa SMART to najlepszy wybór dla Twojej organizacji ?

1.      Przewidywalne i czytelne koszty

2.      Proste zasady odnowienia abonamentu

3.      Oszczędność czasu poświęcanego na przedłużenie umowy

4.      Bezpieczeństwo wynikające z długiego okresu na wypowiedzenie umowy

5.      Eliminacja ryzyka związanego z brakiem dostępu do aktualnych informacji prawnych i usług eksperckich

 

 1. Czym jest umowa SMART ?

Umowa SMART to umowa na okres 12 miesięcy zawierana w wariancie odnawialnym. Oznacza to, że jeśli umowa nie zostanie wypowiedziana najpóźniej na 2 miesiące przed końcem abonamentu, ulega przedłużeniu na kolejny okres abonamentowy wynoszący 12 miesięcy.

 

2. Jakie produkty Wolters Kluwer można nabyć w umowie SMART ?

W umowie SMART można nabyć:

– produkty elektroniczne z linii LEX

– produkty z linii Progman

– produkty SOFT- tj. LEX Baza Dokumentów, LEX Compliance RODO, Progmedica, GRC Manager, LEX Kontrola Zarządcza, Kancelaria Notarialna, Kancelaria Prawna, Kleos.

 

3. Kto może skorzystać z umowy SMART ?

Z umowy SMART mogą skorzystać Klienci, którzy nie są konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Umowę mogą zawrzeć zarówno nowi Klienci przy pierwszej umowie, jak również obecni Klienci przy przedłużeniu umowy.

 

4. Komu zostaną przypisane dodatkowe korzyści wynikające z umowy SMART ?

Korzyści wynikające z podpisania umowy smart przedstawione na stronie https://www.lex.pl/umowa-smart dotyczące darmowej dostawy w sklepie profinfo.pl oraz stałego rabatu w wysokości 20% na książki Wolters Kluwer w sklepie profinfo.pl – zostaną przypisane do konta w sklepie profinfo.pl, którego loginem jest adres mailowy administratora licencji podany przy składaniu zamówienia, a w przypadku produktów autoryzowanych loginem i hasłem w serwisie logowania – których loginem są adresy mailowe użytkowników końcowych produktu.

 

5. Czy można rozwiązać umowę SMART ?

Umowę SMART można wypowiedzieć w formie pisemnej na 2 miesiące przed końcem bieżącego okresu abonamentowego. Umowa ulega wtedy rozwiązaniu z końcem bieżącego okresu abonamentowego. Wypowiedzenie umowy należy przesłać mailowo na adres: obsluga.klienta@wolterskluwer.pl

 

6. Czy jest możliwość zmiany warunków umowy SMART w trakcie jej trwania?

Tak, formie aneksu do umowy, ale tylko za zgodą Wolters Kluwer. W tym celu skontaktuj się ze swoim Opiekunem Handlowym.

 

7. Jaki jest koszt umowy SMART?

W wariancie umowy odnawialnej cena za dostęp do publikacji elektronicznych podlega podwyższeniu w każdym kolejnym rocznym okresie abonamentowym – począwszy od drugiego okresu abonamentowego, o nie więcej niż 4% wartości wynagrodzenia netto ustalonego w umowie, nie mniej jednak niż o wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Dzięki takiemu rozwiązaniu już dziś możesz przewidzieć przyszłe koszty związane z dostępem do serwisu.

 

8. Jakie są możliwości fakturowania w ramach umowy SMART?

Zawierając umowę SMART, możesz wybrać fakturowanie miesięczne, kwartalne, półroczne lub jednorazowe.

 

9. Czy nadal mogę korzystać ze wsparcia Opiekuna Handlowego?

Oczywiście, Twój Opiekun będzie dostępny tak jak dotychczas. Nadal też możesz korzystać ze szkoleń z obsługi produktów Wolters Kluwer oraz infolinii.

 

10. Jak mogę zawrzeć umowę SMART ?

Umowę SMART możesz zawrzeć w momencie nowego zakupu lub przedłużenia okresu abonamentowego na dostęp do produktów Wolters Kluwer – zarówno podczas kontaktu z Opiekunem Handlowym, jak i przy zakupie online.