Jak dodać kolejnego nauczyciela początkującego w zakładce Opiekun stażu/mentor nauczycielowi pełniącemu rolę mentora?

2 października 2023

Ustawienia dot. możliwości dodawania więcej niż jednego nauczyciela początkującego nauczycielowi, który będzie pełnił rolę mentora leżą w gestii organu prowadzącego. W ZAO>>Zarządzanie>>Ustawienia przesyłania arkusza znajduje się opcja „Pozwól na opiekuna stażu więcej niż jednego nauczyciela kontraktowego/początkującego”, która domyślnie jest odznaczona, co oznacza, iż system nie pozwoli placówce przypisać więcej niż jednego nauczyciela początkującego nauczycielowi, który będzie pełnił rolę mentora.

Opcja „Pozwól na opiekuna stażu więcej niż jednego nauczyciela stażysty/kontraktowego” działa w następujący sposób:

  1. Opcja niezaznaczona – brak możliwości przypisania nauczycielowi więcej niż jednego nauczyciela poczatkującego – dotyczy wszystkich podległych placówek.
  2. Opcja zaznaczona (bez wskazania wyjątków) – możliwość przypisywania wybranemu nauczycielowi więcej niż jednego nauczyciela poczatkującego  – dotyczy wszystkich podległych placówek.
  3. Opcja zaznaczona i wskazane w wyjątkach placówki – możliwość wskazania więcej niż jednego nauczyciela poczatkującego we wszystkich placówkach, oprócz tych wskazanych w wyjątkach.

Aby więc istniała możliwość dodania kolejnego nauczyciela początkującego nauczycielowi, który będzie mentorem należy zgłosić się do organu prowadzącego, który w ZAO>>Zarządzanie>>Ustawienia przesyłania arkusza ma możliwość zaznaczenia wspomnianej opcji i wskazania w Wyjątkach wszystkich tych placówek, w których możliwość dodania dwóch nauczycieli ma być niemożliwa. Jeśli taka opcja ma być możliwa wyłącznie u Państwa w placówce to należy zaznaczyć opcję i wybrać z listy z Wyjątków wszystkie placówki, w których ta opcja ma być nieuruchomiona.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę