Jak dodać kolejnego użytkownika programu ?

30 października 2020

W celu utworzenia nowego Użytkownika należy wejść do programu jako Administrator, a następnie przejść do menu Ustawienia >> Użytkownicy. Przy użyciu przycisku funkcyjnego Nowy uzupełniane są pola: nazwa użytkownika, jego imię i nazwisko, które będzie umieszczane na wydruku pojedynczego dokumentu oraz w dzienniku dokumentów. W polu opis można wpisać, np. nazwę zajmowanego stanowiska. Należy również ustalić hasło. W trakcie wprowadzania hasła należy zwrócić uwagę na wielkość wpisanych liter. Hasło dla celów kontroli jego poprawności definiowane jest dwukrotnie w polu Hasło i Powtórz hasło. Kolejnym krokiem jest ustalenie typu logowania:

Użytkownik – dla osoby, która pełni rolę zwykłego użytkownika,

Administrator – dla osoby, która będzie zarządzała dodatkowo uprawnieniami innych osób,

Niedozwolone – przeznaczone dla osób, których dostęp do programu jest zablokowany.

Zakładka Prawa służy do zdefiniowania praw dostępu Użytkownika do poszczególnych funkcji poprzez oznaczenie ich czerwonym „fistaszkiem”. Szczegółowe uprawnienia widoczne będą po kliknięciu na znak „+” umieszczony obok każdej funkcji. Po uzupełnieniu wszystkich danych należy je zapisać przyciskiem Zatwierdź. Na kolejnych zakładkach można przypisać uprawnienia do konkretnych jednostek, rodzajów kontrahentów, dzienników oraz zespołów kont.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę