Jak dodać nowe zniżki dla pracowników pedagogicznych?

5 lutego 2023

Słownikiem zniżek zarządza organ prowadzący. W celu zdefiniowania nowych zniżek należy w panelu zbiorczym przejść do katalogu Słowniki organizacji>>Zniżki i dodać nową pozycję poprzez przycisk „Nowy”. Zniżki, które są już nieaktualne można oznaczyć jako nieaktywne. Nie można ich edytować i usuwać, ponieważ są one wykorzystywane w przesłanych i zatwierdzonych arkuszach.

Dla użytkownika jednostki nowo zdefiniowane zniżki będą widoczne na liście rozwijalnej zniżek w oknie Pracownika pedagogicznego w zakładce Obowiązki/Zadania po zaznaczeniu opcji „Godz. zniżki”.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę