Jak dodać nowego użytkownika systemu?

11 sierpnia 2022

Dodawanie nowego użytkownika jednostki (AO)

Krok 1 – przejście do katalogu Zarządzanie>>Użytkownicy

Aby dodać nowego użytkownika jednostki należy przejść do katalogu Zarządzanie, do kartoteki Użytkownicy i kliknąć przycisk „Nowy”.

Krok 2 – uzupełnianie danych użytkownika

W nowo otwartym oknie należy wypełnić następujące pola:

 • Nazwa – inaczej nazwa użytkownika/login użytkownika, będzie służył do logowania się do sytemu
 • Imię, Nazwisko – dane nowego użytkownika
 • E-mail – imienny adres e-mailowy użytkownika, pole obowiązkowe, podany adres będzie wykorzystywany w procedurze odzyskania hasła w przypadku jego utraty

 UWAGA! Jeden adres mailowy może być przypisany w systemie tylko do jednego konta.

 • Użytkownik aktywny – automatycznie pole zaznaczone jest fistaszkiem; usunięcie fistaszka powoduje brak dostępu do konta
 • Organ prowadzący, Użytkownik programu – pola wypełnione automatycznie
 • Wybór jednostki/zespołu – należy wskazać jednostkę/zespół do której użytkownik będzie miał dostęp
 • Typ użytkownika – z listy rozwijalnej należy wybrać typ użytkownika: dyrektor, wicedyrektor, sekretarz, kadrowa, księgowa, administrator lub inny użytkownik arkusza. Wybór typu użytkownika będzie skutkował przydziałem domyślnych uprawnień, które można edytować
 • Prawa – w tej części nadajemy prawa: dodawania, edycji i usuwania danych dla wybranych kartotek

UWAGA! Zaznaczenie konkretnej kartoteki (jednostki, arkusze, oddziały) daje użytkownikowi jedynie prawo podglądu danych. W celu nadania uprawnień do dodawania, edycji, usuwania danych należy przy nazwie kartoteki poprzez przycisk „+” rozwinąć listę uprawnień i włączyć te, które użytkownik powinien posiadać. Więcej o tym we wpisie: Dlaczego nie mogę dodawać/edytować/usuwać danych w kartotekach pomimo nadanych uprawnień przez administratora jednostki/panelu zbiorczego?

Krok 3 – wysyłka hasła

Po wybraniu przycisku „Zapisz” system dodaje użytkownika do systemu, jednocześnie zostaje wysłana do nowego użytkownika automatyczna wiadomość umożliwiająca zmianę hasła: Do nowego użytkownika został wysłany e-mail z odnośnikiem umożliwiającym nadanie hasła.

Wiadomość wysyłana jest na adres mailowy podany przy użytkowniku podczas uzupełniania danych opisanych w kroku 2. Użytkownik otrzymuje wiadomość następującej treści:

Po kliknięciu w link użytkownik zostaje przekierowany do strony logowania systemu iArkusz gdzie może samodzielnie wprowadzić swoje hasło do systemu.

W systemie zastosowana jest standardowa polityka nadawania haseł co oznacza, że nowe hasło użytkownika musi spełniać następujące warunki:

Ustawienia polityki haseł może zmienić administrator panelu zbiorczego w pozycji Zarządzanie>>Ustawienia haseł.

Dodawanie nowego użytkownika panelu zbiorczego (ZAO)

 Krok 1 – przejście do katalogu Zarządzanie>>Użytkownicy

Aby dodać nowego użytkownika panelu zbiorczego należy w panelu zbiorczym przejść do katalogu Zarządzanie, do kartoteki Użytkownicy i kliknąć przycisk „Nowy”.

Krok 2 – uzupełnianie danych użytkownika

W nowo otwartym oknie należy wypełnić następujące pola:

 • Nazwa – inaczej login użytkownika, będzie służył do logowania się do sytemu
 • Imię, Nazwisko – dane nowego użytkownika
 • E-mail – imienny adres e-mailowy użytkownika, pole obowiązkowe, podany adres będzie wykorzystywany w procedurze odzyskania hasła w przypadku jego utraty.

UWAGA! Jeden adres mailowy może być przypisany w systemie tylko do jednego konta.

 • Użytkownik aktywny – automatycznie pole zaznaczone jest fistaszkiem; usunięcie fistaszka powoduje brak dostępu do konta
 • Organ prowadzący, Użytkownik programu – pola wypełnione automatycznie
 • Typ użytkownika – z listy rozwijalnej należy wybrać typ użytkownika: dyrektor, wicedyrektor, sekretarz, kadrowa, księgowa, administrator lub inny użytkownik arkusza
 • Anonimizacja danych osobowych:
  • uczniów – zaznaczenie opcji powoduje, że użytkownik po zalogowaniu się do systemu nie widzi pełnego imienia, nazwiska, nr PESEL ucznia lecz ciąg znaków
  • pracowników – zaznaczenie opcji powoduje, że użytkownik po zalogowaniu się do systemu nie widzi pełnego imienia, nazwiska, nr PESEL pracownika jednostki lecz ciąg znaków
 • Dostęp do podglądu arkuszy jednostek podległych – zaznaczenie opcji powoduje pojawienie się opcji „Przeloguj do AO”, która pozwala na podgląd danych w panelu jednostki. Użytkownik panelu zbiorczego po przelogowaniu do panelu jednostki nie ma możliwości wprowadzania zmian w arkuszach, może jedynie przeglądać dane.
 • Prawa – w tej części nadajemy prawa: dodawania, edycji i usuwania danych dla wybranych kartotek

UWAGA! Zaznaczenie konkretnej kartoteki (jednostki, arkusze, oddziały) daje użytkownikowi jedynie prawo podglądu danych. W celu nadania uprawnień do dodawania, edycji, usuwania danych należy przy nazwie kartoteki poprzez przycisk „+” rozwinąć listę uprawnień i włączyć te, które użytkownik powinien posiadać. Więcej o tym we wpisie:  Dlaczego nie mogę dodawać/edytować/usuwać danych w kartotekach pomimo nadanych uprawnień przez administratora jednostki/panelu zbiorczego?

Krok 3 – wysyłka hasła

Po wybraniu przycisku „Zapisz” system dodaje użytkownika do systemu, jednocześnie zostaje wysłana do nowego użytkownika automatyczna wiadomość umożliwiająca zmianę hasła: Do nowego użytkownika został wysłany e-mail z odnośnikiem umożliwiającym nadanie hasła.

Wiadomość wysyłana jest na adres mailowy podany przy użytkowniku podczas uzupełniania danych opisanych w kroku 2. Użytkownik otrzymuje wiadomość następującej treści:

 

Po kliknięciu w link użytkownik zostaje przekierowany do strony logowania systemu iArkusz gdzie może samodzielnie wprowadzić swoje hasło do systemu.

W systemie zastosowana jest standardowa polityka nadawania haseł co oznacza, że nowe hasło użytkownika musi spełniać następujące warunki:

 

Ustawienia polityki haseł może zmienić administrator panelu zbiorczego w pozycji Zarządzanie>>Ustawienia haseł.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę