Jak nadać uprawnienia do migracji w Progman Cloud Kadry Płace?

25 marca 2024

Nadanie uprawnienia do migracji w Progman Cloud Kadry Płace odbywa się
w kilku krokach.

Krok 1 – przejście do Ustawienia >Zarządzanie>Użytkownicy

Po zalogowaniu się do Progman Cloud Kadry Płace i wyborze ustawień (pkt 1), po przejściu do kartoteki Zarządzanie, a w niej do Użytkownicy (pkt 2) otwarte zostanie okno z listą Użytkowników.

Krok 2 – dokonanie wyboru Użytkownika

Na liście Użytkowników należy dokonać wyboru pozycji. W celu szybkiego wyszukania Użytkownika można skorzystać z funkcji wyszukiwania poprzez wpisanie danych osoby lub adresu e-mail w polu wyszukiwania umiejscowionym nad tabelą z Użytkownikami.

Krok 3 – aktywacja odnośnika Użytkownika

Po wybraniu odnośnika Użytkownika z adresem e-mail (pkt 3) lub nazwiskiem osoby i po jego aktywacji uruchamia się widok okna z sekcjami.

Krok 4 – wybór sekcji Uprawnienia – migracja

Spośród kilku sekcji tylko w sekcji Uprawnienia – migracja następuje nadawanie lub odbieranie uprawnień
do migracji dla danego Użytkownika poprzez aktywację przycisku Edytuj (pkt 4).

Krok 5 – edycja uprawnień do migracji danych

Po aktywacji przycisku Edytuj (pkt 4) następuje uaktywnienie sekcji do zmiany uprawnień do migracji. Zaznaczenie pola wyboru przy Import danych do Progman Cloud Kadry Płace (pkt 5) wiąże się z nadaniem uprawnień.

Krok 6 – zapisanie ustawień do migracji

Aktywacja przycisku Zapisz (pkt 6) powoduje zapisanie ustawień i pojawienie się komunikatu systemowego
o treści ,,Pomyślnie zaktualizowano dane’’. Wówczas po zapisaniu zostanie ustawione Tak dla opcji Import danych do Progman Cloud Kadry Płace.

Użytkownik z uprawnieniami migracji ma prawo wczytania danych pracowników jednostek z pliku.
W wyniku migracji automatycznie tworzona jest jednostka.

Uwaga! Ustawione Nie dla opcji Import danych do Progman Cloud Kadry Płace w sekcji Uprawnienia – migracja, czyli jeśli nie są zaznaczone uprawnienia do importu danych, wpływa na wyświetlenie komunikatu o braku odpowiednich uprawnień do wykonania operacji w oknie Migracja danych.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę