Jak naliczyć świadczenie urlopowe dla nauczyciela?

4 lipca 2024

Zgodnie z art. 53 ust 1a ustawy  – Karta Nauczyciela, do końca sierpnia nauczycielom wypłacane jest świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Aby naliczyć świadczenie urlopowe w systemie Progman Cloud Kadry Płace należy wykonać następujące czynności: wejść do zakładki „przypisanie składników” (1) a następnie poprzez przycisk „dodaj listę płac” utworzyć listę płac na której zostanie wypłacone świadczenie urlopowe (2).

Tworzona lista płac powinna zawierać parametry dotyczące wypłaty świadczenia urlopowego (3).

Po utworzeniu listy dodajemy składnik jakim jest świadczenie urlopowe poprzez przycisk: „dodaj składnik” (4).

Wybieramy pracowników, którym ma zostać przypisane świadczenie urlopowe poprzez ich zaznaczenie (5), możemy zrobić to pojedynczo bądź od razu wybrać grupę pracowników. Następnie wciskamy przycisk „dalej” (6).

W kolejnym kroku określamy typ świadczenia (ZFŚS), grupę wypłacanego świadczenia (świadczenie opodatkowane) oraz nazwę świadczenia (Świadczenie urlopowe) (7).  Opcja „naliczaj automatycznie” spowoduje, że program automatycznie przeliczy świadczenie proporcjonalnie do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy (8). Uzupełniamy kwotę odpisu podstawowego obowiązującą w danym roku kalendarzowym (9). Po dokonaniu tych ustawień całość zapisujemy.

Składnik – świadczenie urlopowe pojawi się jako składnik nieprzypisany.

Przypisujemy składniki do utworzonej listy płac.  Oznaczamy pracowników, którzy mają zostać przypisani do listy płac (10) i wybieramy przycisk „przypisz do listy płac” a następnie określamy na której liście ma zostać naliczone świadczenie urlopowe (11);

Po wykonaniu tych czynności program poprosi o potwierdzenie, czy wybrane rekordy mają zostać przypisane do wskazanej listy płac. Po upewnieniu się, co do właściwej listy zatwierdzamy działanie (12).

Po potwierdzeniu pojawi się komunikat o pomyślnym przypisaniu składników do listy płac wraz z odnośnikiem do wskazanej listy (13).

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę