Jak wprowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?

23 września 2022

Zapytanie od klienta:

„Gdzie szkoła musi zaznaczyć w systemie zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, żeby godziny realizowane w ramach tych zajęć były widoczne na wydrukach i w tabeli głównej?”

Odpowiedź: 

Aby dodać zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze należy przejść do:

Przydziały>>Przydziały specjalistyczne >> zakładka: „Zajęcia indywidualne” lub „Zajęcia grupowe”>>”Nowy”>> Rodzaj zajęć: Zajęcia rewalidacyjne, Typ zajęć: Zajęcia rewalidacyjne>>Dalej>> system automatycznie przypisze te zajęcia w systemie jako zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, gdy w oknie ucznia w polu „Tytuł  orzeczenia” zostanie wybrana pozycja: „Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim”.

Aby w Tabeli głównej i innych zestawieniach pojawiły się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze muszą zostać spełnione dwa warunki:

  1. Wskazany w oknie ucznia tytuł orzeczenia „Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim”.
  2. Dodany rodzaj i typ zajęć w Przydziałach specjalistycznych „Zajęcia rewalidacyjne”.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę