Jak wystawić upomnienie/ wezwanie do zapłaty?

4 stycznia 2021

W celu wystawienia Upomnienia należy przejść do kartoteki Windykacja, wybrać Upomnienia. Tworzenie dokumentu windykacyjnego należy rozpocząć od wybrania przycisku funkcyjnego Nowy.

Kolejnym krokiem jest określenie daty wystawienia dokumentu oraz konta bankowego, na które dłużnik powinien przelać należność wraz z naliczonymi odsetkami. Następnie należy wybrać Kontrahenta, któremu Użytkownik chce wystawić upomnienie lub wezwanie do zapłaty. Po wybraniu odbiorcy zostanie wyświetlone okno Dokumenty sprzedaży, w którym Użytkownik może określić rodzaj odsetek (podatkowe lub ustawowe) oraz dzień (datę), na jaki zostaną naliczone odsetki. Pole Dokumenty umożliwia przefiltrowanie prezentowanych danych według faktur lub rachunków. Z kolei pole Grupa zawęża zakres przeglądanych dokumentów według grup Użytkownika.
Oznaczenie fistaszkiem opcji „z wystawionymi Upomnieniami / Wezwaniami” powoduje, że lista widocznych dokumentów sprzedaży zostaje poszerzona o dokumenty, do których wystawiono już wcześniej upomnienia bądź wezwania.

Po oznaczeniu fistaszkami pozycji i kliknięciu Zatwierdź Użytkownik zostanie ponownie przeniesiony do okna Obsługi upomnień/ wezwań do zapłaty, w którym będzie miał wgląd w listę dokumentów, które zostaną uwzględnione na wydruku wraz z informacją o ilości dni, które upłynęły od terminu płatności do dnia naliczenia oraz o kwocie należnych odsetek

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę