Jak wyświetlić obowiązujący przepis na wskazany dzień? Jak wyświetlić historię aktu prawnego?

 

Przepis na wybrany dzień można wyświetlić na trzy sposoby:

1) należy przejść do wybranego dokumentu i kliknąć „Wersje” (oznaczone ikonką zegara), w historii można wybrać wersję na dany dzień, ujęte zostały również informacje o zmianach, uzasadnienie, komentarz do zmiany

2) zmienić datę obowiązywania (data obowiązywania jest ustawiana do całego programu) następnie należy przejść do wybranego dokumentu.

3) z menu jednostki należy wybrać opcję Historia jednostki i w nowym oknie odszukać interesujące nas brzmienie przepisu.