Jak zaplanować Przydziały przedszkolne w sytuacji, gdy rano i/lub po południu dzieci z różnych oddziałów są łączone w jedną grupę międzyoddziałową??

16 maja 2024

Niekiedy w przedszkolach w porze porannej i/lub popołudniowej dzieci z różnych oddziałów przedszkolnych są łączone w jedną grupę. W takich sytuacjach należy w programie zaplanować odpowiednio przydział godzin pracy nauczycielom, którzy realizują pracę w grupie międzyoddziałowej oraz realizują zajęcia w swoich oddziałach przedszkolnych. Planowanie godzin pracy nauczycieli odbywa się w katalogu Przydziały>>Przydziały przedszkole. W widoku Przydziałów przedszkolnych widoczne są wszystkie oddziały jakie zostały zdefiniowane w katalogu Dane placówek>>Oddziały. W dolnej części przydziałów widoczna jest pozycja systemowa „Grupy m-oddz.”, której nie można usunąć, ponieważ pozwala na dodawanie grup międzyoddziałowych.

Na przykładzie pokażemy Państwu jak można zaplanować w systemie Przydziały przedszkolne.

Przykład:

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 6:30 do godz. 16:30. Dane o czasie pracy przedszkola są dostępne w Dane placówek>>Arkusze – w oknie arkusza.
Nauczyciel 1 od 6:30 do 8:00 wykonuje swoją pracę w grupie międzyoddziałowej – połączone są 3latki i 4latki,
Nauczyciel 2 od godz. 8:00 zabiera grupę 3latków i rozpoczyna realizację swoich zajęć do godz. 13:00,
Nauczyciel 3 od godz. 8:00 zabiera grupę 4latków i rozpoczyna realizację swoich zajęć do godz. 13:00,
Po godzinie 13, gdy oddział 3latków oraz oddział 4latków kończy swoje zajęcia, Nauczyciel 4 zabiera 3latków i 4latków na wspólne zajęcia od 13.00 do 16:30, a więc tworzą grupę międzyoddziałową.

Definiowanie przydziału dla oddziału 3latków

W takiej sytuacji w Przydziałach przedszkolnych należy przy oddziale 3latków (1) edytować czas pracy tego oddziału – od godz. 8:00 do godz. 13:00. Następnie klikając w (2) przycisk „Dodaj naucz” dostępny pod nazwą oddziału w kolumnie „Oddział” należy dodać przedmiot oraz nauczyciela, który będzie realizował zajęcie. Kolejno w (3) kolumnie Poniedziałek, Wtorek, itd. należy wskazać od której do której godziny ten nauczyciel będzie realizował zajęcia. Czynność należy powtórzyć tyle razy ile zajęć będzie realizowanych przez nauczycieli w tym oddziale. Oprócz wychowania przedszkolnego odbywającego się w godz. 8:00-12:15, oddział realizuje język angielski od godz. 12:15 do godz. 12:30, a od godz. 12:30 do godz. 13:00 kontynuuje wychowanie przedszkolne. Jeżeli więc oddział pracuje od 8:00 do 13:00 należy zaplanować zajęcia na cały ten czas.

Definiowanie przydziału dla oddziału 4latków

W taki sam sposób należy określić czas pracy oddziału 4latków, pamiętając o edycji godzin pracy oddziału w kolumnie „Czynne”. Następnie należy dodać zajęcia i wskazać nauczycieli realizujących te zajęcia poprzez przycisk „Dodaj naucz.”. Kolejno wskazać od której do której godziny nauczyciele będą realizować zajęcia.

UWAGA: Jeżeli przedszkole czynne jest od 6:30 do 16:30 to nie ma możliwości zaplanowania godzin pracy konkretnego oddziału wcześniej niż 6:30 lub później niż 16:30. Dane o czasie pracy przedszkola są dostępne w Dane placówek>>Arkusze – w oknie arkusza.

Definiowanie przydziału dla grup międzyoddziałowej „porannej” i „popołudniowej”

Przydział godzin zajęć dla grupy międzyoddziałowej porannej, w której połączone są 3latki i 4latki należy dodać w „Grupy m-oddz.”. Warto zauważyć, że w kolumnie „Czynne” widoczny będzie czas pracy przedszkola, a więc od 6:30 do 16:30 i tych godzin się nie edytuje. Te godziny są pobierane z arkusza z pozycji „Czas pracy” z Dane placówek>>Arkusze. Aby zaplanować zajęcia od godz. 6:30 do godz. 8:00 dla grupy łączonej 3latków i 4latków należy dodać przedmiot oraz nauczyciela przyciskiem (1) „Dodaj naucz.” w oknie (2) zajęć przedszkolnych w zakładce „Dane przydziału”, a w zakładce „Oddziały” dodać przyciskiem „Nowy” oddział 3latków, który będzie łączony i liczbę dzieci z tego oddziału oraz dodać oddział 4latków, który również ma tworzyć grupę międzyoddziałową i podać liczbę dzieci. Następnie w kolumnie Poniedziałek/Wtorek/ Środa zaplanować godziny pracy tej właśnie grupy międzyoddziałowej, a więc wskazać, iż realizują zajęcia od (3) 6:30 do 8:00. W taki sam sposób należy dodać zajęcia dla grupy międzyoddziałowej popołudniowej, która będzie realizować zajęcia od (4) 13:00 do 16:30.

Zaplanowane w ten sposób przydziały należy zapisać przyciskiem „Zapisz” dostępnym po prawej stronie widoku Przydziałów przedszkolnych.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę