Jakie wydruki należy sporządzić na koniec miesiąca?

28 października 2020

Zgodnie z ustawą o rachunkowości na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zestawienie obrotów i sald, a co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych. Po zamknięciu miesiąca wszystkie dokumenty w programie uzyskują stan zaksięgowany oraz numer pozycji w dzienniku dokumentów, co oznacza, że dziennik dokumentów można wydrukować dopiero po zamknięciu miesiąca lub po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów z danego miesiąca, przy użyciu funkcji zatwierdź oznaczone, zawartej pod przyciskiem operacje w oknie dokumentów. W celach kontrolnych zalecamy drukowanie Zestawienia obrotów i sald – konta rozrachunkowe znajdującego się na gałęzi wydruków Zestawienia kont rozrachunkowych. Wydruk ten pozwala na zweryfikowanie sald kont zespołu 2-go, które mogą wykazywać saldo należności jak i zobowiązań. Występowanie tych dwóch sald na koncie z podziałką klasyfikacji budżetowej jest sytuacją nieprawidłową i wpływa na błędne obliczenia w sprawozdaniach RB, w bilansie jednostki kończącym rok.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę