Jeśli chcielibyśmy zatwierdzić w repertorium czynność bez opłat, a przy próbie zatwierdzania danej czynności otrzymujemy komunikat o nie wprowadzonych opłatach, należy zmodyfikować wzorzec takiej czynności i zaznaczyć w nim opcję „Bez opłat”.

W tym celu w programie Kancelaria Notarialna należy przejść do > Słowniki > Wzorce czynności.

Następnie na liście wzorców odnajdujemy wzorzec dla którego chcemy włączyć opcję bez opłat, klikamy na niego 2 razy w celu jego otwarcia do edycji lub spod prawego przycisku myszy wybieramy opcję Edycja.

Po otwarciu karty z ustawieniami danego wzorca zaznaczamy opcję Bez opłat, następnie klikamy przycisk Zapisz.

Od tego momentu możliwe będzie zatwierdzanie w Repertorium czynności bez opłat na podstawie takiego wzorca.