Wersję instalacyjną Kancelarii Notarialnej można pobrać ze strony

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/kancelaria-notarialna/instalacja-programu.

Po pobraniu wersji instalacyjnej należy ją rozpakować. Następnie należy otworzyć rozpakowany katalog i uruchomić plik Start.exe.

Pojawi się plansza z przyciskami. Należy wybrać opcję „Instalacja Kancelaria Notarialna”.

Dalej należy podstępować zgodnie ze wskazówkami instalatora. Jeśli nie wiadomo, którą opcję wybrać, należy pozostawić opcje domyślne zaproponowane przez instalator.

Jeśli SQL nie jest zainstalowany, rozpocznie się jego instalacja. Nie należy zmieniać ustawień w instalatorze SQL, ponieważ mogą później wystąpić problemy połączenia Kancelarii Notarialnej z bazą.

Domyślne ustawienia w instalacji SQL:

 

Po instalacji SQL rozpocznie się instalacja Kancelarii Notarialnej. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, na końcu pojawi się komunikat: