Najpierw należy wykonać kopie bazy z programu Kancelaria jeśli jest taka możliwość. Żeby to zrobić należy otworzyć program Kancelaria Notarialna, następnie należy na górze kliknąć Narzędzia >Wykonaj kopie.

Aby przenieść program Kancelaria Notarialna na drugi komputer należy skopiować cały katalog Kancelarii np. na pendrive.

WAŻNE! Przed skopiowaniem katalogu w którym są bazy należy wyłączyć usługę SQL Server (PWPNOTARIAT). Nie wyłączenie usługi może skutkować uszkodzeniem baz podczas kopiowania.

Aby wyłączyć usługę PWPNotariat należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w ikonę KOMPUTER>Zarządzaj>Usługi i aplikacje>Usługi

1.

2.

 

Z listy należy wybrać SQL Server (PWPNOTARIAT), należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać zatrzymaj.  Po skopiowaniu tak samo należy postąpić w przypadku włączenia usługi z tym że należy wybrać opcję Uruchom.

Jeśli już jest skopiowana Kancelaria na nowym komputerze np. w lokalizacji C:\KancelariaNotarialna należy zmienić nazwę katalogu „Baza” na dowolnie inną nazwę np. „Baza_Kopia” (nazwę zmieniamy tylko na nowym komputerze przed instalacją SQL). Następnie tworzymy nowy pusty katalog o nazwie „Baza”.

Operację tą wykonujemy w celu utworzenia nowych czystych baz przy uruchomieniu Kancelarii Notarialnej (po wcześniejszym jej przeniesieniu i przed instalacją) i następnie wczytaniu z poziomu kancelarii, lub SQL kopii baz które utworzyliśmy na początku przed przeniesieniem Kancelarii Notarialnej. Jeśli tego nie zrobimy to nie podepną się bazy, a po podpięciu ręcznym przez SQL trzeba będzie podać hasło SA, które może wprowadzić tylko Pomoc Techniczna.

Należy skasować również plik links.ini i knlic.ini z folderu który przenieśliśmy.

Następnie można pobrać wersje instalacyjną z naszej strony http://www.produkty.lex.pl/kancelaria-notarialna/do-pobrania i rozpakować  ją. Po uruchomieniu instalacji (plik Start.exe) należy rozpocząć instalację pamiętając żeby ścieżka instalacji odnosiła się do lokalizacji skopiowanego katalogu Kancelarii Notarialnej, czyli w naszym wypadku C:\KancelariaNotarialna.

 

Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanej jeszcze odpowiedniej wersji SQL program rozpocznie instalację SQL. Nie należy modyfikować ustawień instalacyjnych SQL.

Po skończonej instalacji należy sprawdzić w SQL Server Management Studio czy Bazy Kancelarii podpięły się poprawnie, jeśli nie należy to uczynić.

 

Po skończonej instalacji należy uruchomić Kancelarię Notarialną w celu utworzenia nowych pustych baz. Przy uruchomieniu zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem o utworzenie baz, należy oczywiście potwierdzić utworzenie nowych pustych baz. Po uruchomieniu programu możemy wczytać kopie baz.

Wczytać kopie baz można po zalogowaniu się jako „admin” w Kancelarii Notarialnej (standardowo  bez hasła), następnie klikamy w Narzędzia i „Import kopii z”