Jeżeli uruchamiany program Kancelaria Prawna i otrzymujemy komunikat:

Należy sprawdzić następujące rzeczy:

1.Jeśli problem występuje na serwerze – należy sprawdzić czy jest uruchomiona usługa Firebird w usługach. Można to sprawdzić klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę „Komputer” i następnie wybierając opcję „Zarządzaj”, rozwijamy „Usługi i aplikacje” i klikamy w „Usługi”. Po prawej stronie na liście odnajdujemy usługę Firebird i jeśli nie jest włączona uruchamiamy ją poprzez klikniecie na nią prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji „Uruchom”.

2.Jeżeli problem występuje na komputerze klienckim, lub serwerze – należy sprawdzić czy wpisany jest poprawny adres IP serwera, lub jego nazwa. Można to sprawdzić, uruchamiając Kancelarię Prawną i nie podając hasła kliknąć OK. Pojawi się komunikat „Nie podano hasła”, klikamy OK i pod spodem pojawi się ścieżka do serwera. Składa się ona z adresu IP, lub nazwy oddzielonej dwukropkiem od ścieżki do bazy lokalnej na serwerze. Przykładowo: 127.0.0.1:C:\KancelariaPrawna\Baza\KPBaza_przykladowa.fdb

Ścieżka po dwukropku musi być wszędzie taka sama jak ścieżka lokalna na serwerze.

Adres IP na serwerze może być inny, niż na końcówce. Np. na serwerze może to być IP 127.0.0.1, a na końcówce np. 192.168.1.1 (adres IP serwera KP w sieci). Można również wprowadzić zamiast IP nazwę serwera.

Może się również zdarzyć, że błąd jest w samej ścieżce do bazy. Np. zamiast prawidłowej ścieżki C:\KancelariaPrawna\Baza\KPBaza.fdb

jest wpisana

C:\KancelariaPrawna\Baza\KPBazaaaa.fdb

Taką ścieżkę również należy poprawić.

3.Jeżeli problem występuje na komputerze klienckim w przypadku poprawnej ścieżki – oznacza to że, zablokowany jest port 3050 TCP. Należy taki port dodać do wyjątków na zaporze. Zazwyczaj port jest blokowany na zaporze serwera.