W celu przeniesienia Kancelarii Prawnej na drugi komputer, najpierw należy wykonać instalację KP na nowym komputerze.

Należy również przygotować plik def.ini który był wysłany do Państwa mailem.

W celu zainstalowania programu należy pobrać Spakowaną płytkę instalacyjną ze strony:

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/kancelaria-prawna/instalacja

Po pobraniu paczki instalacyjnej, rozpakowujemy ją.

Rozpoczynamy instalację uruchamiając plik Start.exe z katalogu, gdzie została wypakowana płyta instalacyjna.

Po uruchomieniu instalatora, przechodzimy poprzez kolejne etapy przez które poprowadzi nas kreator instalacji.

Jeżeli jest to komputer na którym będzie baza i do którego będą łączyły się inne wersje klienckie, wybieramy opcję serwerową

 

Jeżeli posiadamy Kancelarię w wersji Silver, lub Gold to odznaczamy opcję instalacji serwera dokumentów DMS. W wersji Platinum zostawiamy tą opcję zaznaczoną.

 

Po udanej instalacji możemy przystąpić to przeniesienia danych.

Wyłączamy usługę FireBirda na nowym i starym komputerze. Żeby to wykonać klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę „Komputer”, następnie wybieramy „Zarządzaj”. Po lewej rozwijamy „Usługi i aplikację”, po prawej odnajdujemy usługę o nazwie „Firebird Server – DefaultInstance”. Klikamy prawym przyciskiem myszy na tą usługę i wybieramy „Zatrzymaj”.

Operację tą wykonujemy w celu bezpiecznego skopiowania bazy.

Po skończonej migracji programu na inny komputer usługę należy włączyć przed uruchomieniem programu.

Następnie wchodzimy do katalogu gdzie została zainstalowana Kancelaria Prawna (na starym komputerze), standardowo C:\KancelariaPrawna i kopiujemy katalogi:

-Baza

-Szablony

-Raporty

-Katalog serwera dokumentów DMS (dotyczy tylko wersji Platinum), nazwa tego katalogu jest tworzona podczas instalacji przez użytkownika.

Na nowym komputerze, wchodzimy do katalogu głównego Kancelarii Prawnej i przed wklejeniem katalogów z poprzedniej kancelarii, zmieniamy nazwy na dowolnie inne katalogów: Baza, Szablony, Raporty, katalog serwera dokumentów DMS (dotyczy tylko wersji Platinum).

Po zmianie nazw tych katalogów na nowym serwerze, wklejamy do katalogu KacelariaPrawna katalogi które skopiowaliśmy ze starego komputera.

Inaczej mówiąc, kopiujemy te katalogi z poprzedniej instalacji do nowej instalacji Kancelarii Prawnej. Zmieniamy nazwę tych katalogów w nowej instalacji, aby ich nie nadpisać. W razie czego zawsze będziemy mogli przywrócić nazwy tych nowych, jeśli wystąpi taka konieczność.

Po tej operacji, włączamy usługę FireBirda, uruchamiamy Kancelarię Prawną i logujemy się na konto administratora.

Przy uruchomieniu program poprosi o plik def.ini który należy wskazać.

Domyślny login to: sysdba

Domyślne hasło to: masterkey

Hasło można później zmienić.

Po zalogowaniu trzeba nadać hasła dla pracowników, aby to zrobić, należy na górze kliknąć

Słowniki > Pracownicy

Klikamy na wybranego pracownika, klikamy przycisk Hasło i wprowadzamy hasło.

Po zakończeniu nadawania haseł, możemy zamknąć program, a po uruchomieniu możemy zalogować się na wybranego użytkownika, podając jego login i hasło.