Glosy

 

Glosy , to komentarze do orzeczeń, w których autor podejmuje się oceny rozstrzygnięcia. Glosy opublikowane w wydawnictwach należących do Wolters Kluwer posiadają w programie pełny tekst. Pozostałe glosy posiadają jedynie metrykę.

Widok na liście zasobów: 

Dane metrykalne:

Treść glosy:

W górnej części okna prezentowane są dane identyfikujące publikację. Poniżej znajduje się pasek narzędzi grupujący w 4 zakładkach funkcje właściwe dla dokumentu. W centralnej części okna widoczny jest tekst publikacji.  W prawej części okna znajdują się zakładki:

  • Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych dokumentów;
  • Słowa kluczowe – zawierające linki do pojęć Indeksu, z którymi wiąże się dany dokument.

Cechy charakterystyczne:

  • określenie stosunku autora glosy do treści komentowanego rozstrzygnięcia wyrażone określeniem rodzaju: aprobująca/krytyczna/częściowo krytyczna;
  • glosa może mieć tezę;
  • glosa jest powiązana relacją (link w treści; link w dokumentach powiązanych) z orzeczeniem, które komentuje.