Glosy czyli komentarze do orzeczeń, opublikowane w wydawnictwach należących do Wolters Kluwer posiadają w programie zarówno metrykę jak i pełny tekst. Pozostałe glosy posiadają jedynie metrykę.

Glosy prezentowane są w Haśle w postaci listy wynikowej. Kliknięcie w tytuł glosy spowoduje wyświetlenie metryki publikacji oraz jej pełnej treści (jeżeli jest dostępna w programie).

W metryce glosy wskazano:

– autora

– tytuł

– sygnaturę orzeczenia, którego dotyczy,

– miejsce publikacji

Pod ikoną wskazane są przepisy powiązane z glosą. Jeżeli glosa posiada tezę, przepisy powiązane z tezą wskazano osobno.

Dla glos dostępne są również następujące zakładki:

Zakładka Dokument:

– Spis treści – pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części monografii

– Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek

– włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek.

– Tworzenie Wyciągu z dokumentu

Zakładka Eksport – umożliwia:

 – ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.),

 – wydruk dokumentu,

 – eksport treści dokumentu do pliku,

 – wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,

 – stworzenie i skopiowanie nazwy lub identyfikatora aktu na potrzeby cytowania w innych dokumentach.

Zakładka Narzędzia – umożliwia:

– dodanie dokumentu do Aktówki,

 – sporządzenie Notatki,

– po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu.

 

Zakładka Widok:

–  – zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki,

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

– wybór wysokiego kontrastu

– wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu

W prawej części okna z treścią glosy znajdują się Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych z glosą dokumentów w bazie, a także Słowa kluczowe stanowiące odnośniki do powiązanych merytorycznie Haseł.