Glosy

 

Glosy  to komentarze do orzeczeń, w których autor podejmuje się oceny rozstrzygnięcia sądu. Glosy opublikowane w wydawnictwach należących do Wolters Kluwer posiadają w programie pełny tekst. Pozostałe glosy posiadają jedynie metrykę.

Widok w Zasobach

Dane metrykalne

Treść glosy

W górnej części okna prezentowane są dane identyfikujące publikację. Poniżej znajduje się pasek narzędzi grupujący w czterech zakładkach funkcje właściwe dla dokumentu. W centralnej części okna widoczny jest tekst publikacji.  W prawej części okna znajdują się zakładki:

  • Dokumenty powiązane – zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych dokumentów
  • Słowa kluczowe – zawierające linki do pojęć Indeksu, z którymi wiąże się dany dokument.

 Cechy charakterystyczne

  • określenie stosunku autora glosy do treści komentowanego rozstrzygnięcia wyrażone określeniem rodzaju: aprobująca/krytyczna/częściowo krytyczna
  • glosa może mieć tezę
  • glosa jest powiązana relacją (link w treści; link w dokumentach powiązanych) z orzeczeniem, które komentuje.