Komentarze praktyczne

 

Komentarze praktyczne  to publikacje autorskie pisane na zamówienie Wolters Kluwer. W komentarzu praktycznym autor omawia konkretne zagadnienie związane z procesem stosowaniem prawa zwracając uwagę na konkretne trudności, które mogą pojawić się w jego trakcie.

Widok na liście Zasobów:

Dane metrykalne:

Cechy charakterystyczne:

  • Zwięzłość i brak rozważań teoretyczno-prawnych;
  • Co do zasady  właściwa treść komentarza praktycznego poprzedzona jest abstraktem;
  • Komentarze praktyczne to dokumenty aktualizowane –  relacja do bieżącego stanu prawnego (równego bieżącej dacie kalendarzowej) wyrażana jest oznaczeniem „Aktualny”/ „Nieaktualny”.

Widok treści:

W górnej części okna prezentowane są dane identyfikujące publikację. Poniżej znajduje się pasek narzędzi grupujący w 4 zakładkach funkcje właściwe dla dokumentu. W centralnej części okna widoczny jest tekst publikacji.  W prawej części okna znajdują się zakładki:

  • Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych dokumentów;
  • Słowa kluczowe – zawierające linki do pojęć Indeksu, z którymi wiąże się dany dokument.