Komentarze praktyczne  to publikacje autorskie pisane na zamówienie Wolters Kluwer. W komentarzu praktycznym autor omawia konkretne zagadnienie związane z procesem stosowaniem prawa zwracając uwagę na konkretne trudności, które mogą pojawić się w jego trakcie.

Cechą publikacji jest zwięzłość i brak rozważań teoretyczno-prawnych.

Komentarze praktyczne prezentowane są w postaci listy wynikowej. Kliknięcie w tytuł spowoduje wyświetlenie metryki publikacji oraz jej pełnej treści.

W metryce komentarza praktycznego wskazano:

– autora,

– tytuł,

– miejsce publikacji,

Pod ikoną  wskazano przepisy powiązane z komentarzem praktycznym.

Dla komentarzy praktycznych dostępne są również następujące zakładki:

Zakładka Dokument:

– Spis treści – pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części monografii

– Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek

Zakładka Eksport – umożliwia:

 – ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.),

 – wydruk dokumentu,

 – eksport treści dokumentu do pliku,

 – wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,

– stworzenie i skopiowanie nazwy lub identyfikatora aktu na potrzeby cytowania w innych dokumentach.

Zakładka Narzędzia – umożliwia:

– dodanie dokumentu do Aktówki,

 – sporządzenie Notatki,

 po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu.

Zakładka Widok:

–  – zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki,

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

– wybór wysokiego kontrastu

– wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu

W prawej części okna z treścią komentarza praktycznego znajdują się Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych z komentarze praktycznym dokumentów w bazie, a także Słowa kluczowe stanowiące odnośniki do powiązanych merytorycznie Haseł.