Wszystkie monografie zawarte w programie i wydane przez Wolters Kluwer (LEX, Oficyna, Zakamycze) oraz LexisNexis Polska mają dołączony pełny tekst.

Monografie w Haśle prezentowane są w postaci listy wynikowej. Kliknięcie na tytuł na liście z monografiami otwiera tekst publikacji lub w przypadku braku tekstu – jego metrykę. Przy większości monografii prezentowana jest miniaturka ich okładki; tam gdzie to niemożliwe, zastąpiono ją ikoną .

W metrykach monografii znajdują się następujące informacje:

– autor publikacji;

– tytuł publikacji;

– wydawnictwo i rok publikacji;

Ponadto metryka może zawierać informacje na temat nagród w konkursach, którymi wyróżniono daną monografię.

Treść monografii wyświetlana jest w podziale na jednostki redakcyjne: rozdziały, podrozdziały itp. Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi częściami monografii służy zakładka Dokument. Dostępne tam ikony pozwalają na:

  – przechodzenie pomiędzy poszczególnymi częściami monografii
– Spis treści – pozwala na szybkie przemieszczanie się do wybranej części monografii

– Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona  włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek.

Jeżeli poszukiwane słowa znaleziono w innych fragmentach, wyświetli się komunikat „Brak wyników wyszukiwana w wyświetlanym fragmencie dokumentu. Sprawdź w pozostałych fragmentach”. Kliknięcie na ikonę 

spowoduje wyświetlenie listy fragmentów, w których znaleziono poszukiwane słowa.

 

Zakładka Eksport – umożliwia:

 – ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku etc.),

 – wydruk dokumentu,

 – eksport aktualnie przeglądanego fragmentu monografii do pliku,

 – wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,

 – stworzenie i skopiowanie nazwy lub identyfikatora aktu na potrzeby cytowania w innych dokumentach.

Zakładka Narzędzia – umożliwia:

– dodanie dokumentu do Aktówki,

 – sporządzenie Notatki,

  – po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu.

Zakładka Widok:

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki,

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

– wybór wysokiego kontrastu.

– wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu

W prawej części okna z treścią monografii znajdują się Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych z monografią dokumentów w bazie, a także Słowa kluczowe stanowiące odnośniki do powiązanych merytorycznie Haseł.