Kontrola zarządcza – Osoby odpowiedzialne i procesy

25 listopada 2020

Kontrola zarządcza to podstawa efektywnego zarządzania, która wymaga zaangażowania władz jednostki, kierownictwa każdego szczebla oraz pracowników.

Łatwiejsze zarządzanie jednostką

System procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów, jakie wprowadza kontrola zarządcza, ułatwia władzom i kierownictwu JST zarządzanie dzięki:

  • realizacji celów poprzez maksymalizację szans i minimalizację zagrożeń,
  • wyznaczaniu celów i zadań oraz monitorowaniu stopnia ich realizacji,
  • dokumentowaniu rezultatów prowadzonych działań i potencjalnego ryzyka z tym związanego.

Kto odpowiada za kontrolę zarządczą?

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych minister, wójt, burmistrz, prezydent miasta, przewodniczący zarządu JST lub kierownik jednostki powinni zapewnić funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Poziomy kontroli zarządczej w JST

Szczególna odpowiedzialność za wdrożenie systemu kontroli zarządczej spoczywa na wójcie, burmistrzu i prezydencie staroście i marszałku województwa.

Odpowiednie działania gwarantujące należyte funkcjonowanie kontroli zarządczej powinni oni podejmować zarówno w odniesieniu do właściwego urzędu, którego są kierownikiem (to I poziom kontroli zarządczej), jak i mając na uwadze ich szczególną pozycję w odniesieniu do JST jako całości (II poziom kontroli zarządczej).

Poziomy kontroli zarządczej w praktyce

To kierownik jednostki samorządu terytorialnego jest odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w urzędzie (pierwszy poziom). Stanowi on jednocześnie drugi stopień kontroli zarządczej w podległych mu jednostkach organizacyjnych i tych, które nadzoruje.

Poziomy kontroli zarządczej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę