Kontrola zarządcza – standardy

25 listopada 2020

Standardy stanowią uporządkowany zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej powinny wykorzystać do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kontroli zarządczej.

WAŻNE! Standardy to jedynie wytyczne, jakie kierownicy JST powinni odpowiednio „zaadaptować” do opracowania własnych szczegółowych rozwiązań i dokumentów dla zarządzanej jednostki.

Celem standardów jest promowanie wdrażania spójnego i jednolitego modelu kontroli zarządczej zgodnego z międzynarodowymi standardami w tym zakresie, z uwzględnieniem specyficznych zadań jednostki i warunków, w jakich działa.

Standardy kontroli zarządczej

Standardy stanowią uporządkowany zbiór wskazówek, które osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej powinny wykorzystać do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kontroli zarządczej.

WAŻNE! Standardy to jedynie wytyczne, jakie kierownicy JST powinni odpowiednio „zaadaptować” do opracowania własnych szczegółowych rozwiązań i dokumentów dla zarządzanej jednostki.

Celem standardów jest promowanie wdrażania spójnego i jednolitego modelu kontroli zarządczej zgodnego z międzynarodowymi standardami w tym zakresie, z uwzględnieniem specyficznych zadań jednostki i warunków, w jakich działa.

Standardy uszeregowano w 5 grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej

5 grup standardów kontroli zarządczej

Dowiedz się więcej, pobierz PDF

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

Prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej jest obowiązkiem każdej jednostki organizacyjnej sektora publicznego.
Dokumentacja ta powinna być spójna, jasna i dostępna dla wszystkich pracowników oraz uwzględniać kontekst działania organizacji (misja, polityki i cele strategiczne), jak również ryzyko.

Zgodnie z art. 70 ustawy o finansach publicznych w ramach kontroli zarządczej muszą corocznie powstać 3 oficjalne dokumenty (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej):

  • Roczny plan działalności, zawierający konkretne cele w ramach poszczególnych zadań budżetowych wraz ze wskazaniem podzadań służących osiągnięciu celów oraz mierniki określające stopień realizacji celu i ich planowane wartości.
  • Sprawozdanie z wykonania planu działalności.
  • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – tj. indywidualna samoocena świadomego osiągania rezultatów oraz działań podjętych dla osiągnięcia rozsądnego poziomu pewności, że jednostka funkcjonuje legalnie, efektywnie, oszczędnie oraz terminowo.

Dowiedz się więcej, pobierz PDF

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę