LEX Compliance Rodo – Struktura organizacyjna

25 listopada 2020

Jest to miejsce, w którym administrator systemu może stworzyć strukturę konkretnego podmiotu czy firmy. Umożliwia to łatwiejsze utrzymanie kontroli nad przepływem danych oraz łatwiejszą lokalizację potencjalnych zagrożeń.

Obszary – Miejsca, w których pojawić się mogą dane osobowe, i w jakich porusza się podmiot, np. działalność podstawowa, jakość i zgodność, kadry, strategia i rozwój itd.

1. Jeżeli chcemy dodać obszar, należy wejść w zakładkę Struktura organizacyjna, a następnie w podkategorię Obszary.
2. Następnie klikamy przycisk Dodaj.
3. Dalej wpisujemy Nazwę skróconą i Pełną nazwę.
4. Mamy też możliwość dodania Opisu.
5. Później wybieramy Status (aktywny lub nieaktywny).
6. Na koniec klikamy Zapisz lub Zapisz i dodaj nowy, jeżeli chcemy ponownie dodać jakiś obszar.

W kategorii Obszary mamy również możliwość:
1. Edycji danego obszaru poprzez zaznaczenie go i kliknięcia przycisku Edytuj
2. Aktywacji danego obszaru poprzez zaznaczenie go i kliknięcia przycisku Aktywuj
3. Dezaktywacji danego obszaru poprzez zaznaczeni go i kliknięcia przycisku Dezaktywuj
4. Usunięcia danego obszaru poprzez zaznaczenie go i kliknięcia Usuń.
5. Eksportowania do xlsx.

Kategorie obowiązków – grupy obowiązków, z którymi związana jest jakakolwiek styczność z danymi osobowymi.

1. Jeżeli mamy zamiar dodać lub sprawdzić informację na temat jakiejś kategorii obowiązków należy wejść w zakładkę Struktura organizacyjna, a następnie kliknąć w podkategorię Kategorię obowiązków.
2. Jeżeli chcemy dodać nową kategorię obowiązków, klikamy przycisk Dodaj.
3. Dalej wpisujemy Nazwę skróconą i Pełną nazwę.
4. Mamy też możliwość dodania Opisu.
5. Później wybieramy Status (aktywny lub nieaktywny).
6. Na koniec klikamy Zapisz lub Zapisz i dodaj nowy, jeżeli chcemy ponownie dodać jakąś kategorię.

W zakładce Kategorie obowiązków mamy również możliwość:
1. Edycji danej kategorii poprzez zaznaczenie jej i kliknięcia przycisku Edytuj.
2. Aktywacji danej kategorii poprzez zaznaczenie jej i kliknięcia przycisku Aktywuj.
3. Dezaktywacji danej kategorii poprzez zaznaczenie jej i kliknięcia przycisku Dezaktywuj.
4. Usunięcia danej kategorii poprzez zaznaczenie jej i kliknięcia Usuń.
5. Eksportowania do xlsx.

Obowiązki – zakres obowiązków, związanych bezpośrednio z obsługą i administracją danych osobowych.

Aby dodać obowiązek, należy najpierw stworzyć kategorię obowiązków, której będzie on podlegał (w zakładce Kategorie obowiązków).
1. Jeżeli chcemy dodać obowiązek, należy wejść w zakładkę Struktura organizacyjna, a następnie w podkategorię Obowiązki.
2. Następnie klikamy przycisk Dodaj.
3. Dalej wpisujemy Nazwę skróconą i Pełną nazwę.
4. Mamy też możliwość dodania Opisu.
5. Później wybieramy Status (aktywny lub nieaktywny).
6. Na koniec klikamy Zapisz lub Zapisz i dodaj nowy, jeżeli chcemy ponownie dodać jakiś obowiązek.

W kategorii Obowiązki mamy również możliwość:
1. Edycji danego obowiązku poprzez zaznaczenie go i kliknięcia przycisku Edytuj.
2. Aktywacji danego obowiązku poprzez zaznaczenie go i kliknięcia przycisku Aktywuj.
3. Dezaktywacji danego obowiązku poprzez zaznaczeni go i kliknięcia przycisku Dezaktywuj.
4. Usunięcia danego obowiązku poprzez zaznaczenie go i kliknięcia Usuń.
5. Pokazanie układu struktury kodowania wszystkich obowiązków szpitala w formie graficznej – poprzez kliknięcie przycisku Pokaż układ.
6. Eksportowania do xlsx.
7. Zaimportowania:
a. Klikamy przycisk Zaimportuj.
b. Następnie wybieramy czy chcemy wyeksportować pusty szablon importu czy wyeksportować wypełniony danymi szablon importu.
c. Wyeksportowany plik należy uzupełnić danymi zgodnie z szablonem i następnie wgrać plik ponownie do systemu. Uwaga: nie należy zmieniać nazw i kolejności kolumn.

Jednostki – miejsca, w których pracują osoby mające styczność z danymi osobowymi.

1. Jeżeli mamy zamiar dodać lub sprawdzić informację na temat jakiejś jednostki należy wejść w zakładkę Struktura organizacyjna, a następnie kliknąć w podkategorię Jednostki.
2. Jeżeli chcemy dodać jednostkę obowiązków, klikamy przycisk Dodaj.
3. Dalej wpisujemy Nazwę skróconą i Pełną nazwę.
4. Następnie wybieramy Poziom (I – jednostka centralna, II – jednostka nadrzędna, III – jednostka organizacyjna)
5. Jeżeli to jednostka badana, należy zaznaczyć to w okienku koło napisu Jednostka badana.
6. Dalej wypełniamy pola NIP i REGON
7. Następnie wpisujemy adres (miejscowość, województwo, ulica, nr domu, nr lokalu)
o Pola oznaczone star są obowiązkowymi danymi do wprowadzenia.
8. Jest możliwość dezaktywacji tej jednostki poprzez zaznaczenia dnia od kiedy dana jednostka jest/ ma być nieaktywna.
9. Na koniec klikamy Zapisz lub Zapisz i dodaj nowy, jeżeli chcemy ponownie dodać jakąś jednostkę.W zakładce Jednostki mamy również możliwość:
6. Edycji danej jednostki poprzez zaznaczenie jej i kliknięcia przycisku Edytuj.
7. Aktywacji danej jednostki poprzez zaznaczenie jej i kliknięcia przycisku Aktywuj.
8. Dezaktywacji danej jednostki poprzez zaznaczenie jej i kliknięcia przycisku Dezaktywuj.
9. Usunięcia danej jednostki poprzez zaznaczenie jej i kliknięcia Usuń.
10. Eksportowania do xlsx.

Działy – w tym miejscu określamy dokładnie w którym dziale, w danej jednostce, są przetwarzane, lub przechowywane dane osobowe.
1. Jeżeli mamy zamiar dodać lub sprawdzić informację na temat jakiegoś działu należy wejść w zakładkę Struktura organizacyjna, a następnie kliknąć w podkategorię Działy.
2. Następnie klikamy przycisk Dodaj.
3. Dalej wpisujemy Nazwę skróconą i Pełną nazwę.
4. Mamy też możliwość dodania Opisu.
5. Następnie wprowadzamy Lokalizację w jakiej dany dział się znajduje.
6. Potem wybieramy Jednostkę, której dotyczy nasz dział.
7. Później wybieramy Status (aktywny lub nieaktywny).
8. Następnie wybieramy Lidera, osobę, która przewodniczy danym działem.
9. Na koniec klikamy Zapisz lub Zapisz i dodaj nowy, jeżeli chcemy ponownie dodać jakiś nowy dział.

W kategorii Działy mamy również możliwość:
1. Edycji danego działu poprzez zaznaczenie go i kliknięcia przycisku Edytuj.
2. Aktywacji danego działu poprzez zaznaczenie go i kliknięcia przycisku Aktywuj.
3. Dezaktywacji danego działu poprzez zaznaczeni go i kliknięcia przycisku Dezaktywuj.
4. Usunięcia danego działu poprzez zaznaczenie go i kliknięcia Usuń.
5. Pokazanie układu struktury kodowania wszystkich działów szpitala w formie graficznej – poprzez kliknięcie przycisku Pokaż układ.
6. Eksportowania do xlsx.
7. Zaimportowania:
a. Klikamy przycisk Zaimportuj.
b. Następnie wybieramy czy chcemy wyeksportować pusty szablon importu czy wyeksportować wypełniony danymi szablon importu.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę