Program WORD może zablokować dodatki L@T, w celu ich włączenia należy w górnym lewym rogu programu WORD kliknąć na „PLIK”

W nowym oknie które się otworzy z menu po lewej stronie, wybieramy „Opcje”

W zależności od wersji WORDa, zamiast przycisku „PLIK” może występować ikona kolorowej kuli na którą należy kliknąć:

 i następnie z rozwiniętego menu, na dole po prawej stronie klikamy przycisk „Opcję programu Word” 

Z kolejnego okna „Opcję programu Word” wybieramy, po lewej „Dodatki”, następnie na dolę z pozycji „Zarządzaj” wybieramy „Elementy wyłączone” i klikamy „Przejdź…”

Pojawi się okienko „Elementy wyłączone”, wybieramy dodatki L@T które chcemy uruchomić i klikamy „Włącz”. Jeśli jest kilka pozycji L@T, to po włączeniu pierwszej, klikamy na następną i ponownie klikamy „Włącz”

Po włączeniu dodatków, należy zamknąć i otworzyć ponownie WORDa. Dodatki L@T powinny się pojawić.