Mój LEX

 

Widok Mój LEX dostępny z lewego panelu strony startowej służy do podglądu, do jakich produktów ma dostęp Użytkownik. Każdy dostępny produkt to jeden boks. Po rozwinięciu boksu widoczne są zasoby dostępne w danym produkcie.

Lewy panel:

Widok: