Omówienia

Omówienie ,  czyli streszczenie orzeczenia pozwalające szybko zapoznać się z jego treścią. Może zawierać: opis stanu faktycznego oraz istoty sporu i jego rozstrzygnięcia, a także opis wcześniejszego stanowiska organu administracji bądź sądu I instancji. Omówienie nie zawiera ocen rozstrzygnięcia czy uzasadnienia (co odróżnia je od glosy).

Widok na liście zasobów: 

Dane metrykalne:

  • autorzy publikacji;
  • tytuł;
  • dane komentowanego orzeczenia;
  • miejsce publikacji;

Cechy charakterystyczne:

  • omówienie posiada abstrakt;
  • omówienie może mieć tezę;
  • omówienie jest powiązane relacją (link w treści; link w dokumentach powiązanych) z orzeczeniem, które omawia.

Widok treści:

W górnej części okna prezentowane są dane identyfikujące publikację. Poniżej znajduje się pasek narzędzi grupujący w 4 zakładkach funkcje właściwe dla dokumentu. W centralnej części okna widoczny jest tekst publikacji.  W prawej części okna znajdują się zakładki:

  • Dokumenty powiązane zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych dokumentów;
  • Słowa kluczowe – zawierające linki do pojęć Indeksu, z którymi wiąże się dany dokument.