Omówienia

Omówienie ,  czyli streszczenie orzeczenia pozwalające szybko zapoznać się z jego treścią. Może zawierać: opis stanu faktycznego oraz istoty sporu i jego rozstrzygnięcia, a także opis wcześniejszego stanowiska organu administracji bądź sądu I instancji. Omówienie nie zawiera ocen rozstrzygnięcia czy uzasadnienia (co odróżnia je od glosy).

Widok w Zasobach 

Dane metrykalne

  • autor publikacji
  • tytuł
  • dane komentowanego orzeczenia
  • miejsce publikacji.

Cechy charakterystyczne

  • omówienie posiada abstrakt;
  • omówienie może mieć tezę;
  • omówienie jest powiązane relacją (link w treści; link w dokumentach powiązanych) z orzeczeniem, które omawia.

Widok treści

W górnej części okna prezentowane są dane identyfikujące publikację. Poniżej znajduje się pasek narzędzi grupujący w czterech zakładkach funkcje właściwe dla dokumentu. W centralnej części okna widoczny jest tekst publikacji.  W prawej części okna znajdują się zakładki:

  • Dokumenty powiązane – zawierające odnośniki do merytorycznie powiązanych dokumentów;
  • Słowa kluczowe – zawierające linki do pojęć Indeksu, z którymi wiąże się dany dokument.