Orzeczenia sądów i administracji – tekst dokumentu

 

Orzeczenia to rozstrzygnięcia i inne decyzje wydawane przez sądy, trybunały lub inne właściwe organy w ramach prowadzonych postępowań. W bazie LEX orzeczenia podzielone są wg autorów na orzeczenia sądów i orzeczenia administracji. W tekście orzeczenia wyróżnić można: skład orzekający, sentencję, uzasadnienie faktyczne, uzasadnienie prawne, zdanie odrębne.

Dane metrykalne

 • rodzaj orzeczenia, np. wyrok;
 • autor, czyli sąd wydający orzeczenia, np. Trybunał Konstytucyjny;
 • data wydania orzeczenia, np. 18 lutego 2014 r.;
 • sygnatura orzeczenia, np. U 2/12;
 • w przypadku orzeczeń, które mają wiele miejsc publikacji w górnej części orzeczenia prezentowane jest główne miejsce publikacji, pozostałe widoczne są po kliknięciu w ikonę :

Dane wynikające z dodatkowego opracowania merytorycznego

 • tytuł, np. Niezgodność przepisów rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z Konstytucją RP
 • teza orzeczenia, jeżeli została sformułowana, wraz z oceną aktualności
 • ikona udostępniająca przepisy powiązane z tezą:

 Funkcje  specyficzne dla orzeczeń

 • ,,Orzeczenia w tej sprawie” umożliwia wyświetlenie innych orzeczeń zapadłych w tej sprawie.

Uwaga: relacja prezentowana jest tylko w przypadku, gdy pozwala na to treść sentencji.

 • ,,Orzeczenia o tej sygnaturze” umożliwia wyświetlenie relacji z orzeczeniami posiadającymi identyczną sygnaturę, niezależnie od daty/ rodzaju orzeczenia czy siedziby/ rodzaju sądu lub organu administracji;
 • „Nieogłoszony wyrok TK” –  wyrok został wydany przez Trybunał Konstytucyjny, ale nie został ogłoszony we właściwym miejscu publikacji;
 • Opis orzeczenia – odesłanie do strony z dostępnym opisem orzeczenia oraz informacją czy wyrok jest prawomocny. Funkcjonalność dotyczy jedynie orzeczeń sądów apelacyjnych i sądów okręgowych, które zostały opublikowane na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych [https://orzeczenia.ms.gov.pl/]
 • Wykaz orzeczeń cytujących, czyli takich, w których zostało przywołane dane orzeczenie;
 • Wykaz orzeczeń cytowanych, czyli takich, które zostały przywołane w danym orzeczeniu;
 • Wykaz publikacji cytujących i powiązanych z orzeczeniem;
 • Funkcje Kompasu orzeczniczego:
  • orzeczenia seryjne;
  • orzeczenia podobne;
  • pokaż tezę w uzasadnieniu;
  • wybór eksperta.

O typowych funkcjach dostępnych także dla orzeczeń zob. w Funkcje na dokumentach.