Pod tytułem formularza widnieje napis „nieaktualny”. Co to oznacza?

To oznacza, że podstawa prawna danego wzoru zmieniła się i w Systemie Informacji Prawnej LEX nie opublikowano jeszcze zaktualizowanej treści wzoru. W takiej sytuacji należy poczekać, aż wzór taki zostanie uaktualniony.