W jaki sposób prawidłowo dokonywać rozliczeń ?

3 listopada 2020

Rozliczenia można prowadzić na kilka sposobów:

1) Z poziomu Kartoteki Dokumenty

Funkcja rozliczania należności i zobowiązań jest wywoływana w oknie dokumentu poprzez klikniecie prawym klawiszem myszy w środkowej części okna dekretu na danej pozycji (1). Opcja ta umożliwia parowanie zapłat z dokumentami, z których wynikają należności lub zobowiązania, gwarantuje poprawne wyliczenie należności i zobowiązań ogółem oraz wymagalnych w sprawozdaniach budżetowych Rb 27, Rb 27S, RB 27 ZZ, Rb 28, Rb 28S, Rb 34s oraz Rb-N i Rb-Z. Za sprawą rozliczania program potrafi poprawnie zdefiniować, które należności/zobowiązania zostały zapłacone terminowo, a które zaliczane są do wymagalnych.

Po wybraniu opcji Rozliczenie nal./zob. po stronie … pojawia się okno z wyborem pozycji do rozliczenia. Wybraną pozycję należy zafistaszkować (2), kliknąć w przycisk Rozlicz (3)a następnie Zamknij (4). Rozliczone pozycje będą oznaczone zieloną kursywą.

Chcąc cofnąć rozliczenie należy przejść do zakładki Cofnij zobowiązania/należności, zafistaszkować wybraną operację (1) i kliknąć w przycisk Rozlicz (3).

2) Z poziomu górnego menu Narzędzia – Rozlicz zapłaty

Parowanie zapłat z przypisami, rachunkami, fakturami można przeprowadzać okresowo, na koniec dnia, tygodnia miesiąca, kwartału. Po uruchomieniu opcji rozliczania należy zdefiniować konto ewentualnie grupę kont lub kontrahenta (1) , a także przedział dat, czyli okres za jaki będą przeprowadzane rozliczenia (2). Konto można wybrać korzystając z przycisku z trzema kropeczkami. Kliknięcie na lupkę spowoduje odświeżenie danych w oknach. W górnej części okna wyświetlają się zapłaty za należności/zobowiązania, dolna część okna to dokumenty, z których te należności/zobowiązania wynikają. W celu poprawnego rozliczenia należy podświetlić dokument zapłaty (górna część okna) (3), a fistaszkami w dolnej części okna oznaczyć te dokumenty, za które następuje zapłata (4). Kliknięcie na przycisk Rozlicz (5) spowoduje sprawowanie oznaczonych pozycji. Pozycje rozliczone oznaczane są w oknie dokumentu zieloną kursywą.

Istnieje możliwość cofnięcia rozliczeń zapłat z poziomu górnego menu Narzędzia – Cofnij rozliczenie zapłat

3) Z poziomu okna dekretu za pomocą przycisku F9, który znajduje się w górnej części klawiatury komputera

Opcja ta usprawnia pracę, ponieważ program automatycznie uzupełnia właściwe konto rozrachunkowe, oblicza kwotę oraz uzupełnia opis operacji.

Funkcja F9 pozwala na księgowanie i rozliczanie wpłat/zapłat w zależności od tego, czy jest księgowana zapłata jednostki, czy kontrahenta, wyłącznie w trakcie księgowania wyciągu bankowego lub raportu kasowego.

 

1. Klikając w pole Konto Wn i wybierając przycisk F9 na klawiaturze komputera pojawi się okno obsługi kartoteki kontrahentów, należy zaznaczyć danego kontrahenta (2) i kliknąć w przycisk Wybierz (3).

2. Następnie pojawi się okno wyboru operacji do rozliczenia, wybraną operację należy zafistaszkować (1) i kliknąć w przycisk Rozlicz.

3. Pozycja zostanie automatycznie rozliczona – będzie oznaczona zieloną kursywą. Należy uzupełnić pole Konto Ma.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę