Progman Pomoc techniczna – Jak należy przygotować bazę danych do analizy? (Dotyczy wszystkich systemów desktopowych)

14 lipca 2017

 

Przygotowanie danych

Przed przystąpieniem do wysłania danych, celem ich późniejszej analizy lub naprawy należy je odpowiednio przygotować.

Jeśli baza została umieszczona na serwerze sieciowym wówczas należy skontaktować się z Administratorem sieci, który podejmie stosowne kroki w celu pobrania bazy z serwera i przejść do kolejnego rozdziału niniejszej instrukcji.

W przeciwnym razie opisane poniżej kroki muszą być wykonane na komputerze, na którym zlokalizowana jest baza danych.

W celu stworzenia archiwum bazy danych należy:

  1. Z poziomu programu przejść do okna Archiwizacja danych (Narzędzia → Archiwizacja danych).
  2. W polu Archiwizuj do pliku podana jest ścieżka do katalogu, w którym mają być utworzone kopie zbiorów. Istnieje możliwość zmiany lokalizacji za pomocą ikony . Zaleca się wskazanie Pulpitu lub folderu Moje dokumenty. Nazwa pliku nadawana jest automatycznie i zawiera bieżącą datę i godzinę systemową. Przycisk Archiwizuj rozpocznie wykonywanie kopii.

W sytuacji kiedy uruchomienie programu nie jest możliwe, należy przesłać główną bazę danych. Wspomniany plik należy przekopiować do dowolnego folderu np. na Pulpit w celu jego skompresowania i zabezpieczenia hasłem, co zostanie omówione w kolejnym punkcie.

Domyślna lokalizacja i nazwa głównej bazy poszczególnych Programów została przedstawiona w poniższej tabeli:

Użytkownik ma możliwość sprawdzenia ścieżki do bazy danych z poziomu okna logowania do programu, po wybraniu przycisków Ctrl+K.

Kompresja danych

Przygotowana baza lub archiwum powinna być spakowana i zabezpieczona hasłem. W tym celu należy użyć dodatkowej aplikacji. Najczęściej wykorzystywane to 7.Zip, WinZIP, WinRAR itp.

W niniejszym opracowaniu zostanie opisany sposób archiwizacji systemem 7.Zip, który można pobrać ze strony http://www.7-zip.org/download.html , a następnie zainstalować.

  1. W pierwszej kolejności należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na przygotowanym pliku bazy lub archiwum i z menu wybrać 7-Zip, a następnie Dodaj do archiwum…

 

2. W nowo otwartym oknie należy wprowadzić dwukrotnie hasło, którym zabezpieczone zostaną wysyłane dane, po czym zatwierdzić przyciskiem OK.

Skompresowany plik zostanie utworzony w tej samej lokalizacji co plik „źródłowy”.

Wprowadzone w tej części hasło, po dodaniu zgłoszenia w systemie za pomocą formularza kontaktowego, powinno zostać przekazane Konsultantowi innym kanałem: drogą telefoniczną, sms-em lub e-mailem (numer telefonu lub adres mailowy zostanie podany przez Konsultanta). Hasło należy zapamiętać w celu późniejszego odtworzenia naprawionej bazy.

Wysłanie bazy danych

UWAGA! Sposób wysłania skompresowanej bazy danych ustalany jest każdorazowo indywidualnie z Konsultantem.

 

Odebranie i odtworzenie danych przez Użytkownika

czytaj TUTAJ>>>

 

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę