Zasady przygotowanie sprawozdania Rb-34S

3 listopada 2020

W przypadku przygotowania sprawozdania w podziale na rozdziały należy w oknie przygotowania w pole Paragraf lub jego człon wprowadzić właściwy rozdział a w pole Konto wyróżnik dochodów wydzielonych.

Część A

wiersze G – plan i wykonanie pobierane są narastająco od początku roku do końca kwartału z paragrafów dochodowych, czyli pole przy opcji Paragraf wydatków musi być puste, a dodatkowo musi być oznaczony „fistaszek” przy opcji dochody wydzielone.

wiersz K – pole plan obliczane jest automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w zakładce Plan przy koncie 132 (program sprawdza kwotę wpisaną przy pierwszej decyzji w danym roku); wykonanie pobierane jest z salda Wn konta 132 z dokumentu BO. Zmiany wyboru konta można dokonać poprzez kliknięcie Popraw. Należy ustawić się na ww. pozycji, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybierając opcję Ustal konta

Przypisanie planu do konta 132 odbywa się w kartotece Konta w zakładce Plan poprzez wybranie przycisku Nowy i wskazanie właściwej decyzji oraz podanie kwoty.

Część B.

wiersze M – plan i wykonanie pobierane są narastająco od początku roku do końca kwartału z paragrafów wydatkowych, czyli pole przy opcji Paragraf wydatków i dochody wydzielone musi być zaznaczony „fistaszek”.

wiersz P – pole plan obliczane jest automatycznie, na podstawie danych wprowadzonych w zakładce Plan przy koncie 132 (program sprawdza kwotę planu po zmianach); wykonanie to saldo konta 132 na koniec okresu (kwartału). Zmiany wyboru konta można dokonać poprzez kliknięcie Popraw. Należy ustawić się na ww. pozycji, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybierając opcję Ustal konta.

Część C.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę