Obsługa JPK_V7 – instrukcja

Opis obsługi pliku JPK_V7 w programie Kontrola Budżetu/Zbiorczy VAT znajdziecie w zamieszczonej poniżej instrukcji: JPK_V7 instrukcja Zachęcamy do lektury.        
Więcej

Aktualizacja Kontroli Budżetu/Zbiorczego VAT 3.1.9

Dnia 24 lutego br. została udostępniona aktualizacja programu Progman Kontrola Budżetu i Progman Zbiorczy VAT. Zmiany w wersji 3.1.9 zawierały poprawę mechanizmu odpowiedzialnego za prawidłowe scalanie kwot korekt rocznych (Pola P_44, P_45 oraz K_44, K_45). Nieprawidłowości dotyczyły tylko sytuacji, w której przesyłane pliki JPK_V7 z jednostek podległych były importowane do Rozrachunk...
Więcej

Kontrola Budżetu/Zbiorczy VAT WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z wykryciem błędu w programie Progman Rozrachunki i Progman VAT proszę zapoznać się z TYM wpisem. Jeśli pojawi się sytuacja, że w Kontroli Budżetu lub Zbiorczym VAT nie będą widoczne oznaczenia (o których mowa w artykule ), to przesłany plik JPK_V7 z jednostki podległej należy: Uznać za błędny (ustawić status na Błędny), w przypadku gdy jego aktualny status...
Więcej

Progman Rozrachunki/Progman VAT – WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z wykryciem błędu w programie Rozrachunki, który związany jest z brakiem widoczności oznaczeń niektórych procesów (TP oraz TT_WNT) na wydrukach oraz w przesyłanym (lub wyeksportowanym do XML) do Kontroli Budżetu/Zbiorczego VAT pliku JPK_V7, informujemy, że w dniu jutrzejszym zostanie udostępniona aktualizacja programu Rozrachunki w wersji 10.2.6, która wyeliminuje ten błą...
Więcej

Dlaczego decyzji nie widać w windykacji/JPK ?

Domyślnie w programie jest ustawione, że Decyzje i Inne dokumenty nie są uwzględniane podczas windykacji oraz przy sporządzaniu JPK_V7. Istnieje możliwość włączenia takiej funkcjonalności aby dokumenty ww. były uwzględniane w windykacji oraz na JPK_V7. W tym celu należy przejść do Ustawienia>> Parametry >>Dodatkowe. W polu Dokumenty sprzedaży/zakupu należy oznaczyć f...
Więcej

Czy istnieje możliwość wyłączenia wybranych dokumentów z rejestru sprzedaży?

Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wystawianie dokumentów w kartotece Sprzedaż - Inne. Domyślnie dla tej kartoteki w menu Ustawienia - Parametry -Dodatkowe wyłączona jest opcja „inne wchodzą do deklaracji VAT”. Drugi sposób to oznaczanie poszczególnych dokumentów. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na danym dokumencie i wybrać opcję „Zmień na ...
Więcej

Nowy JPK_V7 w systemie Progman Rozrachunki

Obowiązek stosowania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) wszedł w życie 1 października. Tak obszerną tematykę wdrażaliśmy w różnych odstępach czasowych w trzech częściach: [WERSJA 10.1.0, AKTUALIZACJA 30.06.2020] Pierwsza część wprowadzała do systemu zmiany umożliwiające ewidencję faktur (sprzedaży i zakupu) z wykorzystaniem nowych, określonych w rozporządzeniu ...
Więcej

W jaki sposób przypisać kody GTU do towarów/usług?

Program Rozrachunki umożliwia wprowadzenie oznaczenia identyfikującego towar lub usługę pod kątem przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych (w skrócie GTU). W tym celu w kartotece „Towary” zostało dodane nowe pole o nazwie „Kod GTU”. Jeżeli dany towar lub usługa będzie przynależeć do jednej z grup, wówczas użytkownik będzie miał możliwość przypisania w...
Więcej

Generowanie JPK_V7 w systemie Progman Rozrachunki

Aby przygotować JPK w strukturze obowiązującej od 1 października 2020 należy wejść do kartoteki JPK i wybrać z podmenu opcję "JPK_V7": W nowym oknie znajduje się pełna obsługa pliku JPK_V7. Aby przygotować plik należy kliknąć w przycisk „Przygotuj”, który znajduje się z prawej strony okna. Podgląd przygotowanego pliku lub ręczna edycja pól odbywa się po kliknię...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.