Jak ewidencjonować zajęcia międzyszkolne?

Definiowanie zajęć międzyszkolnych odbywa się kartotece Przydziały specjalistyczne w zakładce Zajęcia grupowe. Funkcja pozwala na ewidencję zajęć, na które uczęszczają uczniowie z placówki, uczniowie z innych placówek oraz uczniowie z placówek z innego organu prowadzącego. Opcja ta nie dotyczy przedszkoli. Szczegółowa instrukcja ewidencji zajęć międzyszkolnych znajduje si...
Więcej

Dlaczego w przydziale godzin zajęć specjalistycznych nie wyświetla się przedmiot i nauczyciel pomimo dodania odpowiednich obowiązków w szkole w oknie Pracownika pedagogicznego?

KROK 1 Aby przedmiot i nauczyciel wyświetlał się na liście rozwijalnej w oknie Przydziału godzin należy w pierwszej kolejności przejść do katalogu Dane placówek>>Pracownicy pedagogiczni i w zakładce Obowiązki/Zadania w Zadaniach dodać odpowiedni przedmiot jaki będzie realizowany w ramach przydziału specjalistycznego. KROK 2 Następnie należy przejść do zakładki Zaj...
Więcej

Jak dodawać zajęcia specjalistyczne w kartotece Przydziały specjalistyczne?

Kartoteka Przydziały specjalistyczne służy definiowaniu przydziałów w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacji, kształcenia specjalistycznego, nauczania indywidulanego, wczesnego wspomagania rozwoju, przydziałów zajęć dla uczniów przybywających z zagranicy i innych zajęć specjalistycznych. Instrukcja jak krok po kroku definiować przydział zajęć specjalistycznyc...
Więcej

Aktualizacja z nowymi funkcjonalnościami w Przydziałach specjalistycznych – między 10 a 14 marca!

W okresie między 10 a 14 marca planujemy opublikowanie wersji iA 2.41.0, o której pisaliśmy w Nowe funkcjonalności w Przydziałach specjalistycznych już wkrótce! Oprócz nowości, w aktualizacji zostaną zaimplementowane nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządz...
Więcej

PILNE! Brak możliwości dodawania zajęć specjalistycznych w projekcie arkusza na rok szkolny 2023/2024

Podczas projektowania arkusza organizacyjnego na kolejny już rok szkolny 2023/2024 pojawiają się zgłoszenia w sprawie wprowadzania zajęć specjalistycznych w kartotece Przydziały specjalistyczne. W oknie wyboru zajęć nie pojawiają się typy zajęć w ramach wybranego rodzaju zajęcia. Sytuacja wynika z tego, iż po dodaniu w aktualizacji iA 2.36.0 kolejnego okresu 2023/2024, ustawi...
Więcej

Jak wprowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?

Zapytanie od klienta: "Gdzie szkoła musi zaznaczyć w systemie zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze, żeby godziny realizowane w ramach tych zajęć były widoczne na wydrukach i w tabeli głównej?" Odpowiedź:  Aby dodać zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze należy przejść do: Przydziały>>Przydziały specjalistyczne >> zakładka: "Zajęcia indywidualne" lub "Zajęcia g...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę