Z czego liczona jest kolumna 6 Zaangażowanie na sprawozdaniu RB-28/RB-28S?

Kolumna 6 (Zaangażowanie) to obroty strony MA konta 998. Jeśli zachodzi konieczność wskazania dodatkowych kont np. 983, należy wybrać ikonkę znajdującą się w sąsiedztwie przycisku Przygotuj, a następnie oznaczyć haczykami żądane konta.
Więcej

Z jakiego wydruku należy korzystać przy uzgadnianiu kwot w kolumnach należności/zobowiązania ogółem odpowiednio na sprawozdaniach Rb-27s/28s?

Pomocnym wydrukiem, dzięki któremu w łatwy sposób zweryfikować poprawność danych na sprawozdaniach wykazujących należności lub zobowiązania jest Zestawienie obrotów i sald - konta rozrachunkowe. To wydruk pozwalający na ustalenie aktualnego stanu zobowiązań i należności na kontach rozrachunkowych w ujęciu analitycznym i syntetycznym. Wydruk może być sporządzony dla wybranego m...
Więcej

Dlaczego na sprawozdaniu Rb-28S/28 zobowiązania powstałe w roku bieżącym są wyższe od kwoty zobowiązania ogółem?

Różnica w kolumnie kwota zobowiązań powstałych w roku bieżącym i zobowiązania ogółem może wynikać z nierozliczonej faktury z dokumentem zapłaty, bądź zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie płatności. W celu weryfikacji danych można przygotować wydruk pomocniczy Stan należności/ zobowiązań wymagalnych. W tym celu należy przejść do kartoteki Wydruki >> Zest...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę